Angola Succesverhaal: Bestaanshulp voor 34 dominicanessen

FacebookTwitter

07/05/2018 Leuven – Zeven uren per dag wijden de 34 dominicanessen in Benguela zich aan het getijdengebed. Ze bidden voor de Kerk en voor de hele mensheid. Ze leven arm en teruggetrokken, maar ze zeggen: “Wij zijn ons bewust van de grootsheid van onze roeping. In onze clausuur schenken wij ons leven aan God voor de uitbreiding van Zijn Rijk en voor de redding van de zielen.“

Om in hun bescheiden levensonderhoud te voorzien, maken de zusters hosties en maken ze liturgische gewaden.  Een kleine banketbakkerij die ze hadden opgezet, kende geen succes: de grondstoffen waren zo duur dat de inkomsten de kosten niet eens dekten. Ze leden dus verlies. Ook met het kweken van groenten in de moestuin hadden ze onlangs pech: de maïs, de tomaten en de ajuinen werden door een plantenziekte getroffen. De zusters verkeerden dus in grote nood. Ze wisten niet meer hoe het verder moest, maar ze baden tot God om hulp.

God verricht zijn werken soms ook via andere mensen. En zo hebben onze weldoeners 9.000 euro geschonken om de zusters te helpen. De kloosterzusters zijn zielsgelukkig met die hulp. Ze hebben ons geschreven: “Het was een grote verrassing en we waren bijzonder verheugd over het bedrag dat u ons hebt gestuurd! Wij zijn zeer erg dankbaar voor de gulheid van onze weldoeners. Daaruit blijkt de goddelijke voorzienigheid die altijd voor ons zorgt. Wij wensen dat al onze weldoeners Gods rijke zegen en Zijn genade mogen ontvangen en verzekeren u van de gebeden van ons allen en van onze genegenheid en dankbaarheid.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 110-06-39 Angola

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *