Algerije : Een auto voor de pastorale zorg

FacebookTwitter

05/06/2018 Leuven – In Algerije, het thuisland van de heilige Augustinus, wonen tegenwoordig nog amper 5.000 katholieken. Het Noordwest-Afrikaanse land is het meest uitgestrekte van het hele continent. Met zijn oppervlakte van meer dan 2,38 miljoen vierkante kilometer is het even groot als een vierde van de Verenigde Staten! Van de 36,5 miljoen inwoners zijn 97 procent moslim. De weinige christenen in het land wonen zeer verspreid. Bovendien moeten ze bijzonder voorzichtig zijn want anders kunnen ze ervan worden beschuldigd dat ze aan missioneringswerk doen onder de islamitische bevolking.

Paul-Elie Cheknoun is een jonge priester, die pas in 2016 werd gewijd. Hij groeide dan wel op in Algerije, maar zijn priesteropleiding genoot hij in Frankrijk. Nadat hij tot priester was gewijd, stuurde de Franse bisschop hem naar Algerije toen de aartsbisschop van Algiers hem om een priester vroeg.

De jonge priester moet grote afstanden afleggen om de katholieke gelovigen te kunnen bijstaan. Aangezien hij dringend een geschikt voertuig nodig heeft, heeft hij ons om hulp verzocht. Hij schrijft ons:  “Door de hulp die u mij zult geven, zult u de christenen in Algerije kunnen helpen aan wie ik mijn leven heb gewijd“.

Wij hebben hem 21.600 euro beloofd voor een auto.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 109-01-29 Algerije

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *