5000 Kinderbijbels in het Urdu (Pakistan)

FacebookTwitter
Kinderen, een gave Gods

Kinderen, een gave Gods

De christenen in Pakistan hebben te maken met allerlei soorten discriminatie, pesterijen en onderdrukking. De meeste christenen behoren tot de armste en onderste lagen van de samenleving en zij worden geconfronteerd met allerlei moeilijkheden die het voor hen onmogelijk maakt om te stijgen op de sociale ladder. Meestal zijn zij degenen die de laagst gewaardeerde taken verrichten, zoals straatveger of de huishoudelijke hulp. De meeste van hen zouden hun kinderen graag een beter leven geven, maar hun hoop wordt vaak de kop ingedrukt omdat de moslims in het algemeen een voorkeursbehandeling en betere kansen krijgen, zelfs als ze even goed zijn opgeleid, maar voor de armere christenen is trouwens alleen al hun kinderen naar school sturen een groot financieel offer. Vaak moeten de moeder en de oudere zusjes ook gaan werken, om  het schoolgeld te kunnen betalen. De meeste gezinnen hebben veel kinderen en deze kinderen worden gezien als een gave Gods en een teken van hoop voor de toekomst. De ouders zijn er trots op als zij zien dat hun kinderen een goede opleiding krijgen, maar de meeste van hen kunnen zelf niet lezen of schrijven, dus kunnen zij weinig doen om hun kinderen helpen.

 

Groeien in geloof

Bibliodrama in de zondagsschool

Bibliodrama in de zondagsschool

Als christelijke kinderen naar een school van de staat worden gestuurd, worden zij vaak onder druk gezet om hun geloof af te zweren. En om er voor te zorgen dat zij dieper in hun eigen geloof geworteld zijn, gaan de meesten van hen eerst naar de school in hun eigen parochie, naar een van de vele zondagsscholen. Hier kunnen ze groeien in het geloof, want hier bidden en zingen zij samen en leren zij de Blijde Boodschap beter kennen. Met veel enthousiasme spelen ze sommige Bijbelverhalen als een toneelvoorstelling. Op deze manier wordt niet alleen de schoonheid van de grote feesten voor hen benadrukt, maar het helpt ook de ouders, van wie het merendeel de Bijbel niet zelf kan lezen om de Bijbelverhalen beter te leren kennen en te begrijpen.

 

Kinderbijbel

De Dochters van Sint-Paulus, een congregatie die zich veel bezig houdt met het media-apostolaat, is in Pakistaan actief sinds 1965 en zij hebben een groot aantal godsdienstige en catechetische boeken uitgegeven. Nu zouden ze graag een kleine Kinderbijbel uitbrengen, waarin niet alleen de Bijbelverhalen zijn opgenomen, maar ook korte gebeden. De bedoeling is dit boek in de zondagsscholen te gebruiken en in de godsdienstlessen op de katholieke scholen.

“Als de kinderen eenmaal een goed fundament hebben in hun eigen geloof, zijn de ouders minder bevreesd om ze naar de scholen van de staat te sturen”, zo vertellen de zusters. Want dan bestaat er minder gevaar dat zij van hun geloof zullen afwijken. Kerk in Nood heeft een bijdrage beloofd van 6.500 euro voor het drukken van 5000 exemplaren van dit boek.

 

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt. Mededeling voor gift: 328-05-89 Kinderbijbels voor Pakistan

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *