3.000 bijbels en 3.000 Docats voor jongeren in Honduras

FacebookTwitter

13/08/2019 Leuven – Honduras is het op één na grootste land van Centraal-Amerika. Als we de landen waar oorlog woedt buiten beschouwing laten, staat Honduras na zijn buurland El Salvador wereldwijd op de tweede plaats wat het aantal moorden betreft. Het geweld is alomtegenwoordig, roofovervallen, moorden en ontvoeringen zijn dagelijkse kost. Bendeoorlogen en drugskartels maken het land bijzonder onveilig. De sociale en politieke ongelijkheid is immens en 70 procent van de bevolking leeft onder de armoededrempel. Vele inwoners, vooral jongeren, proberen het land te verlaten.

Bidden in de kathedraal van San Pedro Sula in Honduras

Hoewel slechts 37 procent van de bevolking katholiek is, wat een uitermate laag cijfer is voor Latijns-Amerika, is de katholieke Kerk een baken van hoop in het door geweld geteisterde land, waar talloze mensen geen enkel toekomstperspectief hebben. Maar ook de Kerk zelf wordt met grote uitdagingen geconfronteerd. In de afgelopen 50 jaar is de bevolking gestegen van 2,5 tot 9 miljoen mensen. Er is een grote nood aan pastorale zorg en evangelisatie, maar er zijn te weinig priesters. Leken spelen een vooraanstaande rol als catecheten, maar er is ook een groot gebrek aan goed opgeleide leken.

Daarom helpt Kerk in Nood met 3.000 bijbels en met 3.000 exemplaren van de “Docat”, waarin de katholieke sociale leer voor jongeren duidelijk wordt uiteengezet. In een land met dergelijk grote maatschappelijke problemen is het van belang om vooral de jongeren zodanig op te leiden dat ze in staat zijn om mee te werken aan een betere en meer menselijke samenleving, waarin Gods geboden voor iedereen gelden. Kerk in Nood wil dit project met 23.000 euro ondersteunen en rekent op uw bijdrage voor de geloofsopvoeding van de jongeren in Honduras.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 225-00-89 Honduras

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *