22 fietsende catechisten in Tanzania

FacebookTwitter

 

De parochie van de Heilige Aartsengel Michael in Ruaha werd in 1929 gesticht. Bijna alle van de ongeveer 35.000 inwoners zijn katholiek. De mensen die hier leven, zijn overwegend kleine boeren of proberen een inkomen te verwerven door een handeltje. De infrastructuur is armoedig. Water is schaars, de medische verzorging is minimaal. Zusters van de katholieke Kerk hebben een ziekenpost en een crèche opgestart.

ACN-Tanzania1De parochie heeft elf buitenposten, die tot 24 km. afstand verwijderd liggen, en 37 kleine gemeenschappen. De gelovigen leven dus zeer wijd verspreid over een groot gebied. Om de zielzorg voor hen te kunnen realiseren is de pastoor dus afhankelijk van de hulp van zijn catechisten. In het verleden was het probleem vooral dat de catechisten niet mobiel waren en zich maar zeer moeilijk van de ene plaats naar de andere konden verplaatsen. Daarom heeft pastoor Abdon J. Mkope om steun gevraagd bij de aanschaf van 22 fietsen. Dit verzoek is gehoord en we schonken 2000 euro om de catechisten mobiel te maken. Nu kunnen zij veel gemakkelijker de gelovigen in de verspreid gelegen dorpen bezoeken, met hen bidden en hen voorbereiden op het ontvangen van de sacramenten.

De pastoor schrijft aan alle weldoeners die hebben geholpen: „Dank u voor uw steun! Nu zijn we er zeker van dat de catechese effectiever kan worden gegeven en dat degenen die zich op het Doopsel, op de eerste Heilige Communie en op het Vormsel voorbereiden, ook in de buitenposten goed kunnen worden bijgestaan, omdat we hen nu kunnen bereiken en ons pastoraal werk meer effect heeft. Wij wensen u het allerbeste en moge God u zegenen!“ (Project september 2015)

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt.

Mededeling bij overschrijving: 154-01-29 fietsen Tanzania

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *