10.000 kinderbijbels voor Oost-Timor

FacebookTwitter

Pater Werenfried van Straaten, de stichter van Kerk in Nood, vond het heel belangrijk om kinderen in de hele wereld een kinderbijbel te geven. Want hij was van mening dat: „kinderen zoiets als een Kinderbijbel nodig hebben om zo het beeld van Christus in hen levend te maken“. Hij wist echter ook dat de kinderen in veel landen zo arm zijn, dat zij alleen maar zouden kunnen dromen van zo’n cadeau. Bovendien bestond er destijds in veel talen nog geen kinderbijbel. Daarom besloot hij om met behulp van zijn weldoeners aan kinderen in de hele wereld een kinderbijbel cadeau te doen. Het boekje „God spreekt tot zijn kinderen“ is momenteel met een oplage van meer dan 50 miljoen exemplaren in meer dan 170 talen verschenen.

ACN-Oost-TimorEen van de vele talen waarin de kinderbijbel is verschenen, is het Tetum, een van de twee officiële talen van Oost-Timor, dat met zijn bijna 98 % katholieken een van de katholiekste landen ter wereld is. De Kerk bloeit op dit eiland dat ook een staat is – en zij is jong, want meer dan 60% van de bevolking is jonger dan 25 jaar. „’s Zondags kun je in de steden en dorpen bijna alle inwoners zich op weg zien begeven naar de kerk. En de Missen door de week, die wegens de hitte al ’s morgens om 6 uur worden gelezen, worden door hele schoolklassen bezocht. Je voelt dat de mensen open staan voor God, in het bijzonder de kinderen. Na de H. Mis lopen groepen kinderen naar de priester toe, kussen hem de hand en vragen om zijn zegen“, zo vertelt Pater Martin Barta, internationaal geestelijk assistent  van Kerk in Nood, die het land onlangs heeft bezocht. Het gaat hier echter ook om een arm land, dat op de Human Development Index van de Verenigde Naties op de 128ste plaats staat van in totaal 187 landen.  37 % van de rond de 1, 2 miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens.

De Paters Salesianen, die in Oost-Timor meer dan 50 basisscholen leiden, hebben Kerk in Nood om hulp gevraagd voor het drukken van 10.000 kinderbijbels in het Tetum. Ondertussen zijn de boekjes bij de kinderen aangekomen. De vreugde was groot! De paters en de kinderen danken alle weldoeners die met 7575,76 euro hebben meegeholpen om in Oost-Timor “het beeld van Christus in de harten van de kinderen levend te maken.“

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt.

Mededeling bij overschrijving:: 353-04-89 kinderbijbels

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *