Peru: Opleidingshulp voor negentien aanstaande priesters uit het Amazonegebied

06/08/2018 Leuven – Het apostolische vicariaat Yurimaguas in het oosten van Peru is grotendeels met oerwoud bedekt. Hier wonen verscheidene indianenstammen.

De zowat 224.000 katholieken wonen verspreid over een gebied dat uitgestrekter is dan sommige van de kleinere landen van Europa. Ze worden slechts begeleid door 25 priesters, die daartoe verre, gevaarlijke, lastige en vermoeiende verplaatsingen moeten afleggen.

Een van de voornaamste behoeften van het vicariaat bestaat er dan ook in over meer priesters te kunnen beschikken die de sacramenten kunnen toedienen aan de gelovigen en hen pastoraal kunnen begeleiden. Daartoe werd een roepingsapostolaat in het leven geroepen dat nu al vruchten afwerpt. Op dit moment bereiden zich immers 19 jonge mannen erop voor om ooit priester te worden. Zeven van hen volgen op dit ogenblik nog de voorbereidende propedeutische jaren in Yurimaguas, de twaalf anderen zijn al in het priesterseminarie van het bisdom Callao ingetreden en zetten daar hun studies voort.

In het verleden werd de Blijde Boodschap verkondigd door heldhaftige Europese missionarissen die daarvoor alle ongunstige omstandigheden trotseerden. Tegenwoordig neemt het aantal missionarissen af en komen de roepingen voort uit de inheemse geloofsgemeenschappen die zij hebben opgebouwd. De inheemse priesters, die zelf in deze regio zijn opgegroeid, zijn vanzelfsprekend ideaal op de klimaatomstandigheden en de bijzonderheden van het oerwoud voorbereid. Wij zouden de 19 jonge mannen op hun weg naar de priesterwijding willen ondersteunen en hebben daarvoor 5.650 euro beloofd.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 234-04-79 Peru

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid