Peru: Opleidingshulp voor negen seminaristen in de Andes

02/02/2020 Leuven – De stad Huaraz bevindt zich op een hoogte van 3.000 meter in het Andesgebergte. De stad is tegelijk de hoofdzetel van het gelijknamige bisdom en ook het priesterseminarie van het bisdom bevindt zich in de stad. Hier bereiden negen jonge mannen zich op de priesterwijding voor. Dat is een aanzienlijk aantal als we bedenken dat in het bisdom maar zo’n 227.000 katholieken wonen.

De gelovigen wonen verspreid over een gebied van 13.000 vierkante kilometer en worden door 58 priesters begeleid. In het bisdom Huaraz vormen katholieken iets meer dan de helft van de totale bevolking. Dat is veel minder dan het gemiddelde in heel Peru, waar katholieken een aandeel van om en bij de 80 procent van de bevolking uitmaken.

Peru is een van de landen in Latijns-Amerika die het ergst met een priestertekort af te rekenen heeft. Er is dus dringend nood aan priesters. Om roepingen te bevorderen, heeft het bisdom Huaraz een intensieve roepingenpastoraal in het leven geroepen. Voor geïnteresseerde jongeren uit scholen en parochies worden er bezinningsdagen, vakantieactiviteiten, voordrachten en ontmoetingen georganiseerd. Jonge mensen die interesse hebben voor het priesterschap of het kloosterleven worden begeleid en er worden bezoeken gebracht aan hun families. Niet alleen de priesters die in het priesterseminarie actief zijn, maar ook de priesters in de parochies zetten zich ten volle in om de jongeren en hun families met raad en daad bij te staan, hen bij het nemen van beslissingen te ondersteunen en hen op hun weg te begeleiden. De negen jonge seminaristen aan het priesterseminarie van Huaraz zijn een vrucht van die inspanningen. De rector schrijft ons dat de seminaristen “groeien in de vriendschap met Jezus Christus” en in hun leven tot nu toe al bewezen hebben dat ze “in een omgeving die de mensen van God verwijdert hun geloof hebben behouden en hebben geleerd om hun leven weg te schenken zonder dat ze daarvoor een tegenprestatie verwachten.”

Om ervoor te zorgen dat ze hun weg naar het priesterschap kunnen voortzetten, werden wij om hulp verzocht. Wij ondersteunen de opleiding van de negen jonge mannen met 2.600 euro.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 234-02-79 Peru

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid