Pausbezoek blaast geloof jonge Kerk nieuw leven in

FacebookTwitterGoogle+

Königstein, 20.11.2015. De viering ter nagedachtenis van de Paus voor de martelaren van Oeganda zal het geloof van de jonge Kerk in Oeganda nieuw leven inblazen, zegt een hooggeplaatste christelijke kerkleider. In een gesprek met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, beschreef Mgr. John Baptist Kauta, secretaris-generaal van de Oegandese Bisschoppenconferentie, hoe het gewelddadige verleden van het land de weg voorbereidde van een jonge en hoopvolle Kerk om naar buiten te treden.

Eucharistie ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van de heiligverklaring van Oegandese martelaren.

Eucharistie ter gelegenheid van
de 45ste verjaardag van de
heiligverklaring van Oegandese martelaren.

Paus Franciscus, die op 27 november in Oeganda zal aankomen, zal er een Mis opdragen ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de heiligverklaring van de Oegandese martelaren. De Eucharistieviering is gepland voor de tweede dag van het Pausbezoek en zal opgedragen worden in een pas gerenoveerd kerkgebouw in Namugongo.

Getuigen

De Paus zal ook worden onthaald door catechisten en leraren in Munyonyo, Kampala.

Mgr. Kauta zei dat hij meer dan 2 miljoen gelovigen verwacht om samen met de Paus de 22 katholieken te eren die in de 19de eeuw voor hun geloof gestorven zijn. De prelaat beklemtoonde dat het thema van de Pausreis aan Oeganda – Jullie zijn mijn getuigen – ontleend aan de Handelingen van de Apostelen (Hoofdstuk 1, vers 8), reflecteert over het martelaarschap.

Mgr. Kauta voegde er nog aan toe: “Ook wij worden op een of andere manier opgeroepen om te getuigen. Onze geloof dient levenskrachtig te zijn en wordt zichtbaar doorheen onze goede daden. Het eenvoudige leven dat de Paus leidt, is daarvan een mooi voorbeeld. Hij blaast het leven van de mensen nieuw leven in en wijst er ons op dat er altijd ruimte is voor verbetering.”

Vooruitblikkend naar de komst van de Paus zei Mgr. Kauta dat het bezoek er ons op een uitstekende manier herinnert aan het universele karakter van de Kerk, in het bijzonder voor Oeganda waar de Kerk in verschillende deelstaten nog zeer jong is. Er worden pelgrims verwacht uit Kenia, Tanzania, Australië en de Verenigde Staten die speciaal naar hier reizen om de Paus te zien.

Aanmoediging voor interreligieuze dialoog

Bisschop Mgr. Kauta hoopt dat het bezoek niet alleen het toerisme aanwakkert maar ook de interreligieuze dialoog zal aanmoedigen en merkte op dat de moslimgemeenschap hun welgemeende wensen had gestuurd voor een succesvol bezoek. De Paus zal ook een aantal gehuwde koppels en meer dan 100.000 jongeren ontvangen, waarvan de bisschop hoopt dat hun geloof hierdoor zal gesterkt worden. “Het is alsof hij zegt: ‘We waarderen wat jullie doen, doe zo voort.’ Volgens mij verstevigt hij op die wijze het geloof van ons allemaal. Het gaat ons voor de wind, maar we kennen ook de groeipijnen van een nieuwe Kerk in een nieuw tijdperk.”

Mgr. Kauta bedankte Kerk in Nood voor haar steun aan de Kerk in Oeganda zodat die de uitdagingen waarmee ze wordt geconfronteerd, kan aanpakken. Hij bedankte in het bijzonder voor de transportmiddelen voor de 14.000 catechisten die daardoor hun grote parochies op het platteland kunnen bezoeken. Zijn dank gaat ook uit naar de weldoeners van Kerk in Nood “waardoor de Kerk de nood van de mensen kan tegemoet komen en ze zeer nabij kan zijn. We zijn kinderen die eenzelfde Kerk delen.” Kerk in Nood geeft ook steun op het niveau van het bisdom met hulp voor priesters en catechisten via misintenties en via hulp aan een groot aantal bouwprojecten. In 2014 gaf Kerk in Nood voor meer dan 1.150.000 euro steun voor ongeveer 90 projecten.

Paus Franciscus, die Afrika voor de eerste keer bezoekt, zal zijn reis op 25 november in Nairobi, Kenia beginnen, en reis dan door naar Oeganda en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hier kunt u meer lezen over het werk van Kerk in Nood in Kenia: Kenya in view of the popes visit. (Engels)

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation