Paus is slachtoffers bomaanslag nabij

FacebookTwitterGoogle+

Door John Pontifex

Slachtoffers van de bomaanslag op Paasdag in Pakistan die in een kliniek herstellen hebben een persoonlijke boodschap van medeleven ontvangen vanwege de Paus.

Terwijl aartsbisschop Sebastian Shaw van Lahore van bed tot bed ging tijdens zijn bezoek aan de gewonden, ontving hij op zijn mobiele telefoon een bericht van het Vaticaan dat paus Franciscus graag een boodschap zou willen sturen aan de gewonden en getroffenen. Volgens de laatste berichten zijn 72 mensen – onder wie 29 kinderen – gedood en meer dan 340 gewond bij de bomaanslag van een zelfmoordenaar in het Gulshan-i-Iqbal Park die het duidelijke gemunt had op christenen die Pasen vierden.

 

Persoonlijke boodschap Paus Franciscus

160401 Pakistan4 In een interview met Kerk in Nood, sprak aartsbisschop Shaw zijn vreugde uit over de boodschap van de paus die hij per telefoon ontving van de Vaticaanse staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin. Aartsbisschop Shaw: “We hadden zoveel gewonden te bezoeken dat de moed me in de schoenen begon te zinken, toen ik plotseling dit telefoontje kreeg van de nuntiatuur [ambassade van het Vaticaan] in Islamabad, de hoofdstad van Pakistan. Ik kreeg te horen dat de staatssecretaris naar de nuntiatuur had gebeld met de mededeling dat de Heilige Vader bad voor de mensen die lijden en dat hij hen persoonlijk zijn goede wensen wilde sturen. Ik moet zeggen het telefoontje kwam precies op het juiste moment. Ik bezocht meer dan 100 mensen en het trof hen dat de paus hen in gedachten had – niet alleen de christenen, maar ook de moslims. Ook veel moslims kwamen bij de aanslag om.”

In de boodschap van de paus klonken de woorden door die hij op Paasmaandag (28 maart) tegenover de verzamelde menigte in Rome had gesproken: “hoe nauw hij zich verbonden voelde met degenen die getroffen waren door deze laffe en zinloze misdaad”.

160401 Pakistan5Over zijn bezoeken aan de gewonden in de Sheikh Zaid and Jinnah ziekenhuizen in Lahore, zei aartsbisschop Shaw: “Het was ontzettend moeilijk de mensen te troosten. Woorden schoten ons tekort. Onder de gewonden was een vrouw die haar man en een kind had verloren, terwijl haar twee andere kinderen, 4 en 6 jaar oud, zwaargewond waren. De vrouw, die zelf ook gewond was, kon de begrafenis van haar man en kind niet bijwonen.”

De aartsbisschop vervolgde: “Ik trof een moeder die haar man en twee kinderen verloor. Ze was op bezoek in Lahore vanuit Sanghar [in Sindh, de aangrenzende provincie]. De moeder gaat naar huis terug zonder haar man en kinderen. Er zijn geen woorden om haar te troosten. In deze bedroevende en traumatische omstandigheden blijven we onze gelovigen steunen en troosten met de woorden van Jezus na de Verrijzenis: ‘Vrede zij met u.’”

 

Boodschap van medeleven Kerk in Nood

Twintig slachtoffers werden op maandag (28 maart) in het aartsbisdom Lahore begraven. De begrafenis van twee kinderen, Sulan Arif, 15 en zijn 14-jarige zuster, Arooj, vonden woensdag plaats in de Heilig Hart kathedraal van Lahore, in een dienst onder leiding van aartsbisschop Shaw. De aartsbisschop vroeg Kerk in Nood een rouwverklaring op te stellen om bij deze en andere begrafenissen te kunnen laten voorlezen. Onze boodschap luidde: “Wees verzekerd van meeleven en liefde van uw vrienden van Kerk in Nood in de hele wereld. Moge in uw harten de boodschap weerklinken: ‘U bent niet alleen; we zijn vanuit vele landen over de hele wereld met u vereend en verzekeren u dat u niet in eenzaamheid zult hoeven lijden. We treuren met u; we delen in uw verlies.’ Met dank aan Kerk in Nood voor deze en andere boodschappen, verklaarde aartsbisschop Shaw: “We hebben uw gebed nodig om de missie die de verrezen Heer Jezus ons heeft toevertrouwd, te kunnen vervolgen.”

Pakistan is een land dat op de prioriteitenlijst van Kerk in Nood staat. Kerk in Nood steunt er de slachtoffers van vervolging, verstrekt misintenties aan priesters, geeft hulp aan zusters, voor opleidingvan seminaristen, catechese en christelijke scholing, katholieke media, evangelisatie en de bouw van kerken.  160401 pakistende verdeling van de 712.000 euro  aan Pakistan:

Gesteunde personen in Pakistan:
Vorming van 83 catechisten
Retraites voor 52 seminaristen
Retraites voor 75 priesters
Vorming van 49 seminaristen
Verdere opleiding van 301 priesters
Misintenties voor 54 priesters

Gefinancierde boeken
Catechismussen 15.000
Andere godsdienstige boeken 5.112
Totaal boeken 20.112

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation