Paus Franciscus roept de katholieke gelovigen in de wereld op om met hulp van Kerk in Nood (ACN) werken van barmhartigheid te realiseren

FacebookTwitterGoogle+

Königstein/Rome, 17.06.2016. Op vrijdag 17 juni om 13.00 u zal de internationale en katholieke hulporganisatie en pauselijke stichting Kerk in Nood (ACN) via een persconferentie in de Marconizaal van Radio Vaticaan haar internationale fondsenwervingscampagne “Be God’s Mercy” lanceren – het is een vier maand durende actie die loopt van 17 juni tot en met 4 oktober, om een hele reeks “werken” van barmhartigheid te financieren overal in de wereld.

160614 mercy_pope_turkeyHet is een initiatief van Paus Franciscus zelf die zich persoonlijk inzet en iedereen in een videoboodschap, die op de persconferentie zal vertoond worden, uitnodigt om “samen met Kerk in Nood (ACN), overal in de wereld, werken van barmhartigheid te realiseren, om zo de talrijke noden van vandaag te beantwoorden”.

Projecten van gevangenispastoraal, rehabilitatiecentra voor drugverslaafden, hulpgroepen voor vrouwen die lijden onder huishoudelijk geweld en steungroepen voor vluchtelingen – het zijn maar enkele voorbeeldprojecten die zullen gesteund worden. De campagne wordt gelijktijdig en wereldwijd door alle 22 nationale fundraisingskantoren van de stichting gepromoot. De campagne wordt afgesloten in Rome op 4 oktober, de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi, waarbij Kerk in Nood aan de Paus de “eerste vruchten” van de campagne zal aanbieden.

De eerste weldoener van de campagne is Paus Franciscus zelf, die aan de vooravond van een recent bezoek van een Italiaanse delegatie van Kerk in Nood (ACN) aan de Iraaks-Koerdische stad Erbil, via de Italiaanse bisschop Mgr. Francesco Cavini van Capri, een donatie toevertrouwde aan onze hulporganisatie voor de Iraakse christenen.

160614 mercy_clinicDe schenking van de Paus zal overhandigd worden aan de Sint-Jozefkliniek in Erbil die gratis medische behandelingen aanbiedt aan ongeveer 2800 vluchtelingen ongeacht hun geloofsovertuiging. Op de persconferentie van vrijdag 17 juni zullen de aanwezige journalisten een projectbeschrijving ontvangen van E.H. Imad Gargees, een katholieke priester die werkt met Iraakse vluchtelingen. Hij zal ook een korte video tonen van de kliniek, waarin de Chaldeeuwse aartsbisschop, Mgr. Bashar Warda, zijn dank betuigt aan de Paus.

Op de persconferentie zullen o.a. de internationale voorzitter van Kerk in Nood (ACN), Mgr. Mauro kardinaal Piacenza en de secretaris-generaal, Philipp Ozores, aanwezig zijn. Ze zullen door de Paus in een privé-audiëntie ontvangen worden, samen met andere leden van een internationale Kerk in Nood (ACN) delegatie, één uur voor aanvang van de persconferentie.

Eén van de sprekers op de persconferentie, die zal gemodereerd worden door de woordvoerder van het Vaticaan, pater Frederico Lombardi, is de gezaghebbende getuige, aartsbisschop Mgr. Sebastian Shaw van Lahore in Pakistan, die voor de eerste keer te gast is in Italië en die zal spreken over de reactie van de christelijke gemeenschappen op de tragische aanslag van 27 maart ll., waarbij een zelfmoordterrorist zichzelf opblies in een openbaar park terwijl christenen het paasfeest vierden en waarbij 76 personen de dood vonden, onder wie 30 kinderen.

Drie projecten van de “Be God’s Mercy” campagne zijn net gericht op Lahore, deels als steun voor de slachtoffers van een eerdere aanslag van maart 2015 op twee kerken in de christelijke wijk Youhannabad, deels ook om de veiligheidsmaatregelen te verbeteren voor één van deze kerken, de Sint-Johanneskerk en tenslotte ook voor het nabijgelegen seminarie van Sint-Franciscus-Xaverius.

De goede betrekkingen tussen Paus Franciscus en Kerk in Nood (ACN) gaan al een lange tijd terug. Toen hij nog aartsbisschop was van Buenos Aires kon de toenmalige kardinaal Bergoglio een reeks projecten uitvoeren dankzij de steun van Kerk in Nood (ACN), die hij ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de hulporganisatie beschreef als een “teken van gemeenschap en broederlijkheid met de lijdende Kerk”. Daarom wilde hij zich persoonlijk verbinden met de Kerk in Nood campagne van barmhartigheid. Hij zegt het zelf in de videoboodschap: “Ik vertrouw deze werken toe aan Kerk in Nood (ACN)”.

Voor informatie over de “Be God’s Mercy Campaign” kunt u de meertalige website www.acnmercy.org raadplegen.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation