Paus Franciscus nodigt alle kinderen in de wereld uit om zich aan te sluiten bij het gebed voor vrede in Syrië

FacebookTwitterGoogle+

160531 syria_popeRome/Damascus/Königstein 30 mei 2016 – Tijdens het Angelusgebed afgelopen zondag in Rome op het Sint-Pietersplein, heeft Paus Franciscus de aandacht gevestigd op het feit dat de kinderen in Syrië een gebedsdag voor vrede zullen houden op 1 juni, de Internationale Dag van het Kind”. Kinderen van over heel de wereld zouden aan deze gebedscampagne moeten deelnemen, zei de Paus. Letterlijk zei hij: “De kinderen van Syrië nodigen de kinderen in de rest van de wereld uit om zich aan te sluiten bij hun gebed voor vrede.”

In een gezamenlijke boodschap namen de katholieke en orthodoxe patriarchen van het land het initiatief over van de pauselijke organisatie Kerk in Nood (ACN) om deze dag om te vormen als een kindergebedsdag voor vrede. Priester Andrzej Halemba, hoofd van de afdeling voor het Midden-Oosten bij Kerk in Nood, zei: “Kinderen zijn de meest betreurenswaardige slachtoffers van deze oorlog, maar ze staan ook het dichtst bij God, hun oproep zal weerklank vinden bij God en hopelijk zal het de harten raken van de oorlogsstokers.”

40 kinderen ontvangen de eerste communie in de beschadigde kathedraal van Homs

40 kinderen ontvangen de eerste communie
in de beschadigde kathedraal van Homs

“Honderden kinderen zullen bijeenkomen in de steden Damascus, Homs, Tartoes, Marmarita en Aleppo om er gezamenlijk te bidden voor vrede. Gedurende deze dag zullen verschillende evenementen en gezamenlijke gebedsmomenten worden gehouden met o.a. processies voor vrede, waarin de kinderen beeltenissen zullen meedragen van het Christuskind dat gekleed als een koning de aarde draagt in Zijn linkerhand en de wereld zegent met Zijn rechterhand.” De patriarchen kozen het Christuskind als “patroon” voor deze gebedsdag voor de vrede omdat Hij “gekomen is om vrede te brengen” en door de profeet Jesaja gehuldigd werd als “Vredesvorst”. Ze zeiden dat de kinderen over heel de wereld – in het bijzonder in scholen en parochies – zouden moeten deelnemen aan deze gebedscampagne.

Beeld van de beschadigde kathedraal vanaf het altaar

Beeld van de beschadigde kathedraal
vanaf het altaar

Kerk in Nood bezit een gezamenlijk geschreven brief van Mgr. Abdo Arbach, de Melkitisch katholieke bisschop van Homs en van de orthodoxe bisschop Mgr. Selvanos van Homs in naam van alle kinderen in hun stad. In deze brief danken de kinderen de Paus voor zijn inspanningen om vrede te brengen naar Syrië en vragen zij zijn gebed om hen “te redden uit de maalstroom van haat, uit de handen van de toornige reuzen en van degenen die zich bezighouden met de handel in menselijke organen”, omdat zij, de kinderen, “de eerste slachtoffers zijn van deze misdaden”. Ze schreven ook: “we zouden ons land opnieuw graag zien als het land van geluk en liefde zoals het vroeger was, waarin we olijfbomen willen planten en graan willen zaaien en waarin geen verschroeide aarde is waarop kanonnen staan en lanceerinstallaties voor de raketten van haat.”

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation