Paus Franciscus bezoekt Chili: een vredesboodschapper voor de hele samenleving

15/01/2018 Leuven – Het Chili van tegenwoordig dat de Heilige Vader zal bezoeken, verschilt fundamenteel van het land dat Johannes Paulus II dertig jaar geleden verwelkomde. Hij was de eerste paus in de geschiedenis die een bezoek bracht aan dat land. Nu bereidt het hele land zich erop voor om van 15 tot 18 januari paus Franciscus te ontvangen. Volgens de uitvoerende directeur van het Nationaal Comité voor het Pausbezoek, Javier Peralta, bezoekt paus Franciscus bij voorkeur plaatsen die ten dele met ernstige problemen te kampen hebben. De Heilige Vader zal in het kader van zijn bijzonder volgepakte agenda drie steden bezoeken. Eerst zal hij de hoofdstad Santiago aandoen, waar nagenoeg de helft van de bevolking van Chili woont. Daarna zal hij doorreizen naar Temuco in de regio Araucanía, waar het zogenoemde “Mapucheconflict” woedt. Die inheemse etnische groep eist met geweld zijn rechten op. Het bezoek zal eindigen in Iquique, in het noorden van het land.  In die regio wonen talrijke migranten, wat voor de Chilenen een echte uitdaging betekent.

“Als pauselijke stichting zijn we immens verheugd over dit bericht. Wij zijn ervan overtuigd dat zijn bezoek ons niet onverschillig zal laten. Zijn boodschap zal diep doordringen in de harten van de Chilenen. Wij hopen dat hij als boodschapper van de vrede niet alleen de katholieken, maar de hele samenleving goed zal doen. Hij streeft namelijk naar eenheid en vrede. Hij zet zich in voor de hulpbehoevenden en de noodlijdenden”, benadrukt Carlos Valenzuela, de nationale directeur van Kerk in Nood – Chili.

In Chili is de samenleving tegenwoordig verscheurd. Het vertrouwen in de instellingen, met inbegrip van de Katholieke Kerk, is sinds het laatste pausbezoek verminderd. “De situatie in onze samenleving is bijzonder gespannen. Dit komt tot uitdrukking in een gevoel van ontwrichting van de samenleving, in een verminderd respect voor de maatschappelijke dialoog, in een steeds grotere moeilijkheid om nationale akkoorden te sluiten en in een alomtegenwoordig wederzijds wantrouwen, waardoor ontmoeting en dialoog in het land nog maar amper mogelijk zijn”, aldus bisschop Fernando Ramos, de nationale coördinator van het pausbezoek.

In dit verband koos de paus voor het toepasselijke motto: “Vrede geef ik u”. De Chileense Kerk heeft op dit vlak onophoudelijk het goede voorbeeld gegeven. Ze zet zich ervoor in om een ontmoeting te bevorderen die op de broederlijke dialoog en op de waarde van het leven gesteund is. Net het respect voor het ongeboren leven in alle levensomstandigheden speelt in de maatschappelijke conflicten van de afgelopen maanden een sleutelrol.

“Het bezoek van een paus is een groot geschenk. Het is Jezus Christus zelf die in de persoon van Franciskus onze harten beroert”, licht María Covarrubias, de voorzitster van Kerk in Nood-Chili, toe. Wat de huidige toestand in het land betreft, voegt ze eraan toe: “Voor een land dat door de legalisering van abortus pijnlijk op de proef wordt gesteld, brengt het pausbezoek opnieuw hoop in het leven van de christenen. God heeft ons als protagonisten van een toekomst uitgekozen die wij met geloof en totaal vertrouwen in God tegemoet moeten treden. De vruchten van het pausbezoek hangen af van de manier waarop elke Chileen hem in zijn hart zal verwelkomen.”

Kerk in Nood ondersteunt vooral de opleiding van seminaristen en permanente diakens in Chili. Dankzij de vele misintenties en offergaven helpt de pauselijke stichting en internationale hulporganisatie ook de priesters van verscheidene Chileense bisdommen waar de nood het hoogst is.

Door Magdalena Lira

 

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid