Pater A. Mukhallala over zomerkampen in Syrië: “Haar hart begon opnieuw te kloppen”

FacebookTwitter

08/08/2019 Leuven – De internationale hulporganisatie en katholieke stichting Kerk in Nood ondersteunt tijdens de zomervakantie van 2019 meer dan veertig activiteiten die door christelijke gemeenschappen worden georganiseerd in landen waar de christenen een minderheid vormen, gediscrimineerd worden of te lijden hebben onder oorlog.

Nagenoeg de helft van de vakantie-initiatieven die dit jaar worden ondersteund, vinden plaats in gemeenschappen in het Midden-Oosten, voornamelijk in Syrië. In Syrië worden in totaal 28 zomercursussen voor jongeren en gezinnen georganiseerd. Na een oorlog met dramatische economische en sociale gevolgen, komen van juni tot september christenen van verschillende geloofsovertuigingen uit de bisdommen Homs, Aleppo, Latakia en Damascus bijeen om nieuwe krachten op te doen en wonden te helen.

Pater Antoine Mukhallala van de Grieks-Melkitische Kerk in Aleppo is net teruggekeerd van een van de acht zomercursussen die door de gemeenschap “Geloof en licht” voor mensen met een handicap en hun families worden georganiseerd. Het is moeilijk om zich voor te stellen wat deze mensen tijdens de oorlog hebben moeten doorstaan. Wegens de terreur die werd gezaaid door beschietingen en scherpschutters die zonder enige reden burgers ombrachten, konden ze hun huizen amper verlaten. Nu hebben ze dringend nood aan psychologische ondersteuning. Ze gaan op zoek naar de ontmoeting met God door het gebed en door tijd door te brengen in een vreedzame natuurlijke omgeving. De zomerkampen vormen een lichtstraal in die zoektocht.

 

Van de talrijke ervaringen die pater Antoine heeft opgedaan, zou hij aan Kerk in Nood het verhaal van een weduwe met twee kleine dochtertjes willen vertellen. Een van de meisjes is autistisch:

“Die moeder heeft veel leed moeten doorstaan. Ze verloor immers haar echtgenoot toen hij probeerde om met een van de ‘schepen des doods’ naar Europa te emigreren. Hij is niet verdronken, maar werd vermoord. De vrouw kreeg het lijk van haar echtgenoot terugbezorgd met doorgesneden keel.

Ze had zeer te lijden onder de situatie en was opgesloten in haar eenzaamheid. Ook toen ze aan de activiteiten van een groep deelnam, sprak ze amper over haar overleden echtgenoot of over haar dochtertje. In niets kon ze vreugde scheppen, ook al deden de anderen hun uiterste best om haar pijn en haar leed te verzachten.

Naarmate het zomerkamp vorderde, begon de liefde stilaan het hart van die vrouw te beroeren. De duisternis verdween en haar hart begon weer te kloppen. Ze ontdekte opnieuw dat het leven mooi kan zijn, toen ze zag hoe het gedrag van haar autistische dochtertje veranderde. Het meisje nodigde mij zelfs uit om met haar te dansen!

Op het einde van de zomercursus zei de moeder: “Indien het kamp een week langer had geduurd, ben ik er zeker van dat mijn kleine Jenny zou beginnen spreken zijn.”

In mijn zeven jaar als priester heb ik aan vele zomerkampen deelgenomen. Dit kamp in Kfarsetta met de groep “Familie van de hoop” was ongetwijfeld een van de mooiste ervaringen. Hier heb ik de vreugde van de liefde ervaren en veel meer teruggekregen dan ik gegeven heb”, aldus pater Antoine.

“Ik dank God voor de totale ommekeer die deze vrouw heeft ervaren en voor het feit dat Hij mij de mogelijkheid heeft gegeven om tal van spirituele ervaringen op te doen. Wij bedanken ook u allen, de medewerkers en weldoeners van Kerk in Nood, voor de ondersteuning van ons zomerkamp. Zonder uw hulp zou die ervaring, waardoor we dichter bij de verwezenlijking van het motto van het kamp ‘Met God bouwen wij een gemeenschap’ zijn gekomen, niet mogelijk zijn geweest. Ik vraag de almachtige God om u te zegenen zodat u ook in de toekomst allen kunt helpen die naar Hem op zoek zijn en het werktuig van God kunt blijven om Zijn liefde over de hele wereld te verspreiden”, besluit de priester.

Net als de groep “Familie van de hoop” nemen ook vele andere kinderen, jongeren en gezinnen tijdens de zomer in andere delen van Syrië, maar ook in Egypte, Jordanië, Palestina, Libanon, de Krim en de Democratische Republiek Congo deel aan zomerkampen om zich te ontspannen, rust te vinden en niet alleen lichamelijke en psychische maar ook spirituele krachten op te doen.

Door Maria Lozano

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *