Paraguay: Een boot voor het pastoraal werk in de parochie Carmelo Peralta

07/02/2018 Leuven – Het apostolisch vicariaat Chaco ligt in het uiterste noorden van het land. Het strekt zich uit over een reusachtig gebied dat wordt gekenmerkt door moerassen en halfdorre wouden, waar amper 30.000 mensen wonen. De wegen zijn uitermate slecht. Vele dorpen zijn alleen maar via waterwegen bereikbaar.

De parochie Carmelo Peralta telt 3.500 inwoners en ligt in het grensgebied met Brazilië. Braziliaanse boeren rooien hier het oerwoud om bijkomend weiland voor hun runderen vrij te maken. Dit trekt Braziliaanse arbeiders aan die werk zoeken in de veeteelt. Vele leden van de autochtone bevolking behoren echter tot inheemse stammen die er een traditionele levenswijze op nahouden. Voor hen is het een cultuurschok wanneer twee totaal verschillende leefwerelden bruusk met elkaar in contact komen. Vooral de jongeren lopen het gevaar om de grond onder de voeten te verliezen en zich los te maken van hun traditionele levenswijze zonder dat ze in staat zijn in de nieuwe levenswijze op stabiele waarden te steunen. Al snel duiken er dan problemen op als alcohol- en drugsverslaving, zedelijke losbandigheid en verscheurde gezinnen.

De aanwezigheid van de Kerk is uitermate belangrijk om de mensen in die moeilijke situatie te begeleiden en hen te helpen. Sommige van de nederzettingen van de inheemse stammen zijn echter alleen maar per boot bereikbaar. De parochie zelf beschikt over geen eigen boot om de gezinnen te bezoeken, de liturgische vieringen in de kapellen te houden, catecheseonderricht aan te bieden en de mensen in alle opzichten pastoraal te begeleiden. Dus moet er een boot worden gehuurd, wat hoge kosten met zich meebrengt. Het is dan ook de bedoeling om een eigen boot aan te kopen. “Kerk in Nood “helpt hierbij met 3.600 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 233-01-29 Paraguay

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid