Pakistan: Ondersteuning van de huwelijks- en gezinspastoraal van de katholieke Kerk

07/12/2018 Leuven – Katholieke christenen vormen in Pakistan slechts een kleine minderheid van iets meer dan één procent van de totale bevolking, die voor ruim 96 procent uit moslims bestaat. In de regel behoren christenen tot de onderste laag van de bevolking. Ze gelden niet als volwaardige Pakistaanse staatsburgers en hebben geen gelijke rechten. Ze worden gediscrimineerd, vernederd, mishandeld en zelfs vervolgd. Niet zelden worden tegen hen gewelddaden gepleegd.

Ondanks die moeilijke situatie is de katholieke Kerk levend en actief en probeert ze te doen wat in haar mogelijkheden ligt om de gelovigen te begeleiden en te ondersteunen en om hun geloof te versterken.

Een belangrijk aspect is de hulp voor echtparen en gezinnen. Het christelijk huwelijk en het op christelijke waarden gesteunde gezin worden immers overal ter wereld met grote uitdagingen geconfronteerd. Daarom heeft de Kerk ook in Pakistan programma’s ontwikkeld om jonge koppels die zich op het huwelijk voorbereiden te begeleiden, naast gezinnen die al kinderen hebben. De “Nationale Commissie voor het Gezin en het Leven” is verantwoordelijk voor de opleiding van personen die in de bisdommen jonge koppels op het sacrament van het huwelijk voorbereiden en gezinnen  begeleiden. Daarnaast worden ook diverse programma’s aangeboden die zich niet alleen op de spirituele dimensie van het huwelijk toeleggen, maar ook op de concrete problemen waarmee echtparen en gezinnen te maken krijgen. Wat betekent het sacrament van het huwelijk eigenlijk? Wat is de “Theologie van het Lichaam” die de heilige paus Johannes Paulus II heeft uitgewerkt? Hoe kan een christelijk gezinsleven door de sacramenten worden gevormd? Dit zijn maar enkele van de thema’s die worden behandeld. Tegelijk komen ook volgende thema’s aan bod: natuurlijke gezinsplanning, de omgang met conflicten, het gesprek en de uitwisseling van gedachten tussen echtgenoten, de opvoeding van jongeren gesteund op een verantwoordelijk seksueel leven, trouw en liefde en nog vele andere themagebieden.

Bisschop Samson Shukardin, de voorzitter van de “Nationale Commissie voor het Gezin en het Leven” in Pakistan, heeft in zijn eigen bisdom Hyderabad al met succes programma’s voor het huwelijk en het gezin georganiseerd. Hij zegt in dit verband: “Het welzijn van de gezinnen is beslissend voor de toekomst van de wereld en van de Kerk.“ Wij helpen met 7.500 euro.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 328-08-49 Pakistan

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid