Pakistan: Help mee om deze kerk in Issanagri af te werken

25/06/2019 Leuven – Issanagri is één van de dorpen in de parochie van de Tenhemelopneming in het bisdom Faisalabad. De parochie telt in totaal zo’n 6000 gelovigen. In Issanagri zijn er ongeveer 300 katholieke families. Het dorp bevindt zich op 10 kilometer van het parochiecentrum, dus moeten de dorpelingen een lange afstand afleggen om naar de parochiekerk te gaan. Er is wel een kapel in Issanagri, maar die is veel te klein voor de bijna 1500 katholieken.

De gelovigen zijn zelf begonnen om een ruimere kerk te bouwen. Daarvoor hebben ze grote offers gebracht: geld verzamelen, hoewel ze zelf arm zijn, en hard werken op de bouwwerf, ook al moeten ze reeds hard werken om hun gezin te onderhouden. Maar ondanks al hun inspanningen zijn ze er tot nu toe alleen in geslaagd om een deel van de kerk te bouwen. De Heilige Mis wordt nog steeds in de open lucht gevierd tussen de gedeeltelijk opgetrokken muren. Er is geen beschutting tegen de verschroeiende zon, de stortregens of zelfs de strenge koude in de winter.

De parochiepriester Waseem Walter heeft hulp gevraagd aan Kerk in Nood zodat ze eindelijk hun kerk kunnen afwerken. We hebben hem onze hulp beloofd en zijn parochianen zijn in de wolken dat we hen willen ondersteunen. Nu hebben wij uw hulp nodig om de 11.000 euro’s te verzamelen die we hen beloofd hebben…

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 328-01-19 Pakistan

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid