“Opdat we in ons geliefde vaderland kunnen blijven” Syrië en Irak

FacebookTwitterGoogle+

 

fast and pray CarryCross-FacebookCover (3)

Kerk in Nood ondersteunt de oproep van patriarchen uit Syrië en Irak en start met een wereldwijde campagne: “Vast en bid met ons op Aswoensdag.”

Königstein, 28.01.2016. In een dramatische oproep “naar iedereen die hen steunt via Kerk in Nood” hebben Gregorios III Laham, de patriarch van de Melkitische Grieks-katholieke Kerk in Syrië en Louis Raphael I Sako, de patriarch van de Chaldeeuws katholieke christenen in Irak opgeroepen tot een dag van gebed en vasten opdat God “ons eindelijk de langverwachte vrede zou schenken”. In twee aparte brieven naar de weldoeners en vrienden van Kerk in Nood hebben de kerkleiders van Syrië en Irak opgeroepen om zich met hen op Aswoensdag in gebed en vasten te verenigen voor de christenen in Irak en Syrië. Ze schreven dat Aswoensdag een gezamenlijke gebedsdag moet worden waarop we onze smeekbede tot God richten.

Kerk in Nood is als een moeder

Patriarch Louis Sako van Irak

Patriarch Louis Sako van Irak

Beide patriarchen bedankten de weldoeners voor hun hulp. Zonder die steun zouden “velen van ons al dood zijn, de hongerdood gestorven zijn, van kou omgekomen zijn of op de vlucht geslagen zijn”.  Patriarch Louis Sako zei: “We zijn allen zeer dankbaar voor deze hulp. Maar we hebben vooral nood aan barmhartigheid. Daarom vraag ik aan het begin van deze vastenperiode en in het bijzonder op Aswoensdag: bid en vast voor vrede in ons land! Bid en vast op dat God ons genadig zou zijn! Bid en vast opdat we in ons vaderland zouden kunnen blijven en opdat de vluchtelingen naar hun dorpen en steden zouden kunnen terugkeren.” De Iraakse patriarch vervolgde en zei dat de oorlog “apocalyptische dimensies” aanneemt. Het menselijke ras kijkt aan tegen de grootste humanitaire catastrofe sinds de Tweede Wereldoorlog. De eens zo welvarende steden zoals Mosoel en de dorpen van de Ninevevlakte zijn tot puin herleid. “Zij die het konden, zijn al gevlucht. Miljoenen kinderen in vluchtelingenkampen staan in de rij voor een dagelijks brood, maar ze hongeren vooral naar een toekomst met een school en een thuis. Ze willen terug naar hun vaderland en dat willen hun ouders en familieleden eveneens.” In deze situatie is Kerk in Nood “als een moeder voor ons”. Patriarch Sako zei: “Ik weet dat u dit ook doet uit Liefde voor de Heer. Dat is ook de grond voor mijn verzoek: bid en vast opdat we in ons geliefde vaderland zouden mogen blijven. Zo kunnen we opstaan uit het puin en een nieuw Pasen ervaren in het Land van Abraham.”

Ook de Heer had troosters en helpers

fast and pray gregoriosIII

Patriarch Gregorios uit Syrië

Patriarch Gregorios vestigde de aandacht op de dramatische toestand in Syrië, de “wieg van het christendom”. “Ons geloof wordt dagelijks op de proef gesteld. We zien het lijden van de kinderen in de pijn van de ouders; we worden omringd door de haat en de dood. We willen alleen maar opnieuw in vrede leven in ons geliefde vaderland. Al vijf jaar lang, zei Patriarch Gregorios, “zwerven we door de woestijn. Voor ons is uw blijvende steun als het manna dat God aan de Israëlieten schonk om ze voor de hongerdood te behoeden.” De christenen van Syrië geloven rotsvast dat de kruisweg nodig is om de glorie van de verrijzenis te kunnen bereiken. Maar zelfs voor de Heer stonden er troosters en helpers op het pad dat leidde naar Golgotha: Simon van Cyrene droeg het kruis van Christus, de Heilige Veronica schonk hem een zweetdoek, zijn Heilige Moeder en de Heilige Johannes stonden aan de voet van het kruis.”

De christenen in Syrië hopen “op de troost en de hulp van de broeders en zusters” en vragen de mensen vriendelijk om zich met hen op Aswoensdag te verenigen “voor een dag van vasten en gebed, een dag waarop we allen God willen smeken ons eindelijk de langverwachte vrede te schenken.” Patriarch Gregorios besloot zijn brief met de woorden: “Uw gebed, uw aanmoedigingen en uw steun helpen ons het lijden te overwinnen. Daarom zou ik graag mijn uitnodiging nog eens herhalen: vast en bid met ons alstublieft! Het is onmogelijk dat de Heer het gezamenlijk gebed en het offer van zijn kinderen niet zou beantwoorden. Van harte bedankt voor alles!”

Wereldgebedsdag op Aswoensdag 10 februari

fast and pray bothDe internationale hulporganisatie Kerk in Nood sluit zich volmondig aan bij de oproep van de beide patriarchen uit Syrië en Irak. Onder de slagzin “Wilt u ook het kruis een dag met hen dragen? Vast en bid op Aswoensdag voor Irak en Syrië”, roept Kerk in Nood alle christenen in de wereld op om te vasten en zeer intens te bidden op Aswoensdag 10 februari. Zo kunnen christenen zich geestelijk verbonden weten met de lijdende broeders en zusters in Syrië en Irak. Deze gebedsoproep zal verspreid worden in de sociale media met de hashtags #fastandpray, #carrythecross, #AshWednesday.

Sinds maart 2011 heeft Kerk in Nood in totaal al 27,67 miljoen euro geschonken aan de christenen en aan leden van andere godsdiensten in Syrië en Irak. Afgelopen maand alleen al startte de hulporganisatie 19 hulpprogramma’s op en daar zal ze nog eens 20 andere noodprogramma’s aan toevoegen in de komende maanden.

Lees hier de brief van Louis Raphael I Sako

Lees hier de brief van Gregorios III Laham

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation