Ongeziene ramp in Myanmar (Birma)

FacebookTwitterGoogle+

Na de massale overstromingen, de tropische storm en landverschuivingen betuigt Kerk in Nood haar solidariteit met de slachtoffers.

Vooral arme staten getroffen

Königstein, 17.08.2015 / de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood beloofde gebed en noodhulp voor de mensen in Myanmar die lijden onder de gevolgen van de hevige regenval. We zullen ook de heropbouw van getroffen gebouwen in overweging nemen. Er wordt geschat dat 1,28 miljoen mensen in de twaalf deelstaten van Myanmar getroffen zijn door de gevolgen van zware moessonregens die het land troffen tussen juli en augustus. Vooral de armere staten Chin en Rakhine in het westen van het land lijken getroffen. Volgens persberichten hebben tot nu toe meer dan 100 mensen het leven verloren als gevolg van de zware overstromingen.

Scheuren in de huizen

150818myanmar_huizenVan zodra de ernst van de catastrofe duidelijk werd, heeft de hulporganisatie Kerk in Nood de lokale kerkoverheden in de getroffen gebieden gecontacteerd. Plaatselijke bronnen van het overwegende christelijk gebied Chin informeren ons over de toestand ter plekke. “Zo extreem weer zoals in de eerste week van augustus heeft onze streek nog nooit meegemaakt”, zeggen ze. Hakha is een bergachtige streek waar verschillende stammen van de Chins zich gevestigd hebben op de hellingen en toppen van de heuvels, die nu getroffen zijn door landverschuivingen. De stad Hakha is het zwaarst getroffen door het natuurgeweld. De meeste gebouwen zijn beschadigd. De huizen van de mensen vertonen grote schade. Vele muren in de huizen hebben scheuren en de mensen durven er niet meer in wonen. De toegangswegen zijn beschadigd wat de hulpverlening erg bemoeilijkt. In vele gebieden is de helft van de huizen helemaal vernietigd. Voor onze mensen is het een ongeziene ramp.”

Noodhulp

150818myanmar_landverschuivingVolgens plaatselijke bronnen zijn ook de gebouwen van de Kerk getroffen. De kathedraal van Hakha is niet beschadigd maar wordt wel bedreigd door modderstromen. Vijf andere kerken en veel publieke gebouwen zijn wel meegesleurd door de landverschuivingen, melden ooggetuigen. De overheid helpt zoveel als ze kan. Vele plaatsen zijn echter heel afgelegen en moeilijk bereikbaar. “ De Kerk heeft nauwe banden met de afgelegen dorpen en is gestart met een hulpcampagne. Voor het ogenblik hebben de mensen vooral nood aan voedselhulp en medische ondersteuning, en tevens ook aan onderdak. Noodhulp moet worden voorzien. De meerderheid van de mensen zal moet verhuizen.” Niet alle schade is in kaart gebracht omdat vele gebieden nog niet bereikt zijn en alle communicatiekanalen afgesneden zijn. “Toch heerst er een grote geest van solidariteit en bereidheid om hulp te bieden. Iedereen is hier overigens arm”, zegt een lokale vertegenwoordiger van de Kerk.

Wie de Kerk in Myanmar wil helpen kan overschrijven met de mededeling MYANMAR-Internet-2015

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation