Oekraïne: Renovatie van een klooster mét kindertehuis in Potelychy

12/07/2021 Leuven – In de apostolische exhortatie ‘Redemptoris custos’ gaat Johannes Paulus II in op de verheven opdracht van de patroonheilige van de Kerk om “Jezus groot te brengen, namelijk Hem te voeden, te kleden en te onderrichten in de Wet en in een ambacht”.

De ‘Zusters van de heilige Jozef’ in Oekraïne beschouwen het dan ook als hun hoofdopdracht om kinderen en jongeren christelijk op te voeden en weeskinderen te begeleiden. Hun charisma kan in drie woorden worden samengevat: liefhebben, dienen, verheerlijken.

De Grieks-katholieke congregatie van de Zusters van St. Jozef is springlevend en verheugt zich in jonge roepingen. De communiteit werd in 1898 in Oekraïne gesticht met als doel dat de zusters zich speciaal zouden wijden aan het werk met kinderen en jongeren. Veertig religieuzen van de gemeenschap zijn actief in Oekraïne. Ze hebben daar drie huizen. Er zijn andere filialen in Polen en Siberië.

De zusters omschrijven hun aanbidding voor de heilige beschermvader als volgt: “Sint Jozef is de beschermheilige van onze gemeenschap. We volgen zijn deugden en werken in nederigheid, zonder enige beloning te verwachten, vol vreugde en ter ere van God en van het goede van de Kerk.”

In deze geest leiden ze in Oekraïne een school, drie kindertehuizen en meerdere kleuterscholen. Daartoe behoort ook het wees- en kindertehuis ‘Pysanka’ (‘paasei’ in het Oekraïens) in Potelychy in het westen van Oekraïne, op 40 kilometer van Lviv. Hier wonen drie van de 40 zusters samen met negen kinderen. Ze leven in groepen die als gezinnen functioneren. Voor deze kinderen tussen vier en negentien jaar oud die afkomstig zijn uit gebroken gezinnen, geeft het contact met de zusters een geborgenheid die zij thuis niet of nauwelijks ervaren.

Maar dit werk is ook belangrijk voor de evangelisatie, want in Oekraïne zijn het vaak de kinderen die het geloof aan hun ouders overbrengen. In sommige gevallen zijn de ouders al gelovig, maar weten zij zelf weinig. Via hun kinderen raken ze meer betrokken bij het geloof. Sommige ouders zijn nooit in contact geweest met de Kerk, omdat de Sovjetperiode zijn sporen heeft nagelaten. De drie zusters zorgen liefdevol voor hun kleintjes en helpen hen hun psychische wonden te overwinnen en een relatie met God op te bouwen.

Het huis van de zusters is echter oud en de wind giert door de vermolmde raamkozijnen. Sneeuw en regen brengen altijd weer vocht in het huis binnen, wat schimmel en ziekten veroorzaakt. Ook de oude keuken is veel te klein voor twaalf personen. De elektrische leidingen en het verluchtingssysteem moeten eveneens dringend gerenoveerd worden. Het is niet onmogelijk, maar wel moeilijk om de kinderen in dergelijke omstandigheden over de warmte van het hart in de Heilige Familie te vertellen. De heilige Jozef zou hier, als timmerman, al lang zelf aan het werk zijn gegaan. We hebben zijn zusters 10.000 euro renovatiehulp beloofd.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 438-05-19 Oekraïne

 

Naast het hierboven genoemde project steunt Kerk in Nood al jaren veel andere instellingen en gemeenschappen die gewijd zijn aan Sint-Jozef. 150 jaar geleden werd de heilige Jozef uitgeroepen tot patroon van de katholieke Kerk, Gods grote familie. Daarom kondigde paus Franciscus via zijn apostolische brief ‘Patris corde’ op 8 december 2020 het jaar af van de Heilige Jozef, die met het “hart van een vader” Gods kinderen beschermt in moeilijke tijden. Volgens dit pauselijke initiatief roept ook Kerk in Nood op om zich in dit Sint-Jozefjaar te laten inspireren door deze heilige en om te bidden voor zijn vaderlijke bescherming tijdens de feestdagen, vieringen en devoties die tot 8 december 2021 aan hem worden gewijd.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid