Oekraïne: Opleidingshulp voor 48 seminaristen van de orde van de basilianen en vier van de orde van de redemptoristen

10/01/2019 Leuven – Over een gebrekkige instroom van nieuwe kloosterbroeders kan de Grieks-katholieke orde van de basilianen in Oekraïne zeker niet klagen: op dit ogenblik volgen 48 jonge broeders een opleiding in het seminarie van Lviv. In totaal telt de orde in Oekraïne zowat 340 leden gespreid over 29 kloosters. Het noviciaat bevindt zich in Charkov in het oosten van Oekraïne. Bij dit klooster horen ook velden en een veestapel.

Wanneer we bedenken dat de gelovigen ten tijde van de Sovjets werden vervolgd en  dat ze hun geloof slechts in het grootste geheim konden belijden, heeft de huidige ontwikkeling veel weg van een mirakel. Het communisme  kwam immers pas dertig jaar geleden ten val!  In het communistische tijdperk werden de kloosterbroeders, die hun roeping ondergronds moesten beleven, opgeleid in Polen.

In 2001 verklaarde de heilige paus Johannes Paulus II, naar aanleiding van zijn reis naar Oekraïne, 25 martelaren van de Grieks-Katholieke Kerk zalig, die hun leven hadden gegeven voor hun geloof in Jezus Christus en hun trouw aan de Kerk. Onder de nieuwe zaligverklaarden waren er ook vier leden van de orde van de basilianen, die in strafkampen en gevangenissen van de Sovjets om het leven waren gekomen. Onder hen was er ook een bisschop die lid was van deze orde. Hun levensoffer brengt tegenwoordig rijke vruchten voort, zoals uit de talrijke roepingen duidelijk blijkt.

Het grote aantal jonge kloosterbroeders dat de opleiding volgt, betekent echter ook een enorme uitdaging voor de orde. Daarom heeft de rector van het seminarie van de basilianen in Lviv ons dit jaar opnieuw om hulp verzocht, want de prijzen in Oekraïne stijgen en de kloosterorde moet voor de seminaristen de kosten dragen voor stroom, gas, levensmiddelen, geneesmiddelen, kleren en alle behoeften van het dagelijkse leven. Bovendien moet de orde ook het loon van de lesgevers aan het seminarie voor haar rekening nemen. Bij de 48 seminaristen van de orde van de basilianen komen nog vier jonge redemptoristen, die eveneens hun opleiding krijgen aan het seminarie, maar daar niet verblijven, aangezien ze in hun eigen klooster wonen. We helpen met een totaal bedrag van 31.200 euro.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 438-02-79 Oekraïne

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid