Oekraïne: Grieks-katholieke Kerk roept op tot verzoening en vrede

FacebookTwitterGoogle+
Mgr. S. Shevchuk

Mgr. S. Shevchuk

Königstein, 19.05.2015 – Het hoofd van de Grieks-katholieke Kerk, aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk, beklemtoonde tijden een bezoek aan het internationale kantoor van de Pauselijke Stichting Kerk in Nood dat het nu heel belangrijk is om verzoening en vrede na te streven. “Voor ons zijn Robert Schumann en Konrad Adenauer echte rolmodellen omdat ze het verzoeningsproces na de Tweede Wereldoorlog in gang gezet hebben. Presidenten komen en gaan, maar naties blijven bestaan”, zei hij. Verzoening is voor de mensen in Oekraïne daarom een belangrijke doelstelling. Hij waarschuwde voor haatgevoelens en citeerde een priester die in juli 2014 in Donetsk was ontvoerd en twaalf dagen later weer vrijkwam: “We moeten ook spiritueel aan onszelf werken opdat, nadat we vrijkomen uit een echte gevangenis of terugkomen van een echt conflict, we niet opnieuw opgesloten geraken in gevangenis van haatgevoelens binnenin onszelf.”

 

Het ideaal is een dienende Kerk

De aartsbisschop beschreef “een dienende Kerk” als zijn ideaalbeeld. Af en toe had hij de indruk dat “de gehele wereld was veranderd in ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????veldhospitaal”. De nood om troost en hulp te bieden was enorm groot. Er was een bijzondere nood om zorg te bieden aan getraumatiseerde mensen, vooral aan kinderen. Onze priesters werden speciaal opgeleid om post-traumatische stress-symptomen op te sporen en om zij die er aan leden te adviseren.

Samenwerken met de Russisch-orthodoxe Kerk

Aartsbisschop Shevchuk benadrukte het belang om in de huidige humanitaire situatie samen te werken met andere Kerken. Zo vonden bijvoorbeeld 5000 vluchtelingen onderdak in de buurt van het Russisch-orthodoxe klooster Svyatogorsk (in het Oekraïens Sviatohirsk). De katholieke 150520 oekraine_caritasKerk heeft ook hen geholpen en bevoorraad. In de laatste zes maanden opende Caritas vijf nieuwe kantoren in Oost-Oekraïne. Het groeide daardoor uit tot de tweede grootste hulporganisatie in de regio na het Rode Kruis. Maar we kunnen onze andere activiteiten niet verwaarlozen. Het gewapende conflict mag niet de reden zijn om anderen in nood te vergeten, zoals jongeren, zieken, drugs- en alcoholverslaafden of gevangenen.

De aartsbisschop beklemtoonde dat de Grieks-katholieke Kerk tot zijn grote vreugde de duizendste verjaardag van het martelaarschap van de heilige Boris en de heilige Gleb gezamenlijk zal vieren met de Russisch-orthodoxe Kerk. “Het is voor ons christenen een kans om samen en in het openbaar deze twee broeders te vieren die het lijden van Christus navolgden en weigerden om het zwaard tegen hun broeder op te nemen. Ze zijn voor ons een symbool van de toekomst”, legde Mgr. Shevchuk ons uit.

Hij bedankte de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood voor de snelheid waarmee ze reageerde op hulpaanvragen en hij onderstreepte de vriendschap die de laatste jaren groeide. Zelf kreeg hij reeds steun als seminarist en ook later toen hij in Rome studeerde. “We ervoeren de liefde en de hulp van de werknemers en de weldoeners van Kerk in Nood gedurende vele jaren. Deze gemeenschap is een wezenlijk element van onze kracht om tegenslagen aan te kunnen”.

In het jaar 2014 heeft Kerk in Nood 394 projecten ondersteund ten bedrage van 5.124.211 euro. Daarvan waren 131 bouwprojecten voor scholen, kloosters en parochiale centra omdat er nog veel hulp nodig om alle gebouwen te herstellen van een Kerk die onder het communisme bijna helemaal uitgeroeid was. Kerk in Nood investeerde niet alleen in bakstenen. We gaven ook actieve steun aan contemplatieve zusters onder de vorm van levensonderhoud en vorming en verleenden hulp voor transportmiddelen en verbouwingswerken (44 projecten). Kerk in Nood steunde ook de seminaristen in hun roeping. Er werden ook 12 projecten goedgekeurd voor een bedrag van 118.040 euro voor noodhulp om de gevolgen van de politieke onrust in het land aan te pakken.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation