Oekraïne: “De belangrijkste taak van de Kerk bestaat erin God dichter bij de mensen te brengen“

04/01/2018 Leuven – In Oekraïne worden talrijke mensen door armoede getroffen, vooral bejaarden en gezinnen. Ook het gewapende conflict in het oosten van  Oekraïne eist nog altijd slachtoffers. De katholieke Kerk staat al wie behoeftig is zowel pastoraal als materieel bij.

Mgr. Stanislav Shyrokoradiuk

Ondanks alle sociaal engagement mag de Kerk niet vergeten  om zich vooral voor het zielenheil in te zetten. Dat werd door de rooms-katholieke bisschop van Charkov -Zaporyzhya, Stanislav Shyrokoradiuk, benadrukt in een gesprek met de pauselijke stichting “Kerk in Nood”.  Hij zei dat er in zijn bisdom weliswaar talrijke kerkelijke inrichtingen en initiatieven zijn die behoeftige mensen concreet en materieel helpen, maar wees erop dat het ook belangrijk is om “samen te bidden met hen die lijden opdat ze hun geloof niet zouden verliezen”.

De bisschop, die zelf 20 jaar lang voorzitter van Caritas Spes was en dus verantwoordelijk voor de sociale activiteiten van de Kerk in Oekraïne, benadrukte dat de mensen vaak verwachten dat de Kerk in staat is om eender welke vorm van materiële hulp te bieden. Ook al doet de Kerk veel, toch kan ze niet alle materiële noden lenigen. “Het is vooral de taak van de Kerk om God dichter bij de mensen te brengen en hen de waarheid te verkondigen. We mogen ons niet ertoe beperken hen alleen maar brood te geven, maar mogen zeker de zielen niet vergeten. Het volstaat niet om gewoon maar goede daden te verrichten. We mogen de mensen zeker niet bedriegen en hen de genade niet ontzeggen die noodzakelijk is voor hun zielenheil.“

Bovendien benadrukte hij dat het belangrijk is om de mensen begeleiding te bieden en hen ertoe te brengen dat ze God en de weldoeners die dit mogelijk hebben gemaakt bedanken voor de hulp die aan hen wordt geschonken. De bisschop verklaarde: “Ook de verdeling van materiële hulpgoederen is bij ons geen snelbediening, maar vindt plaats in een mooi kader dat waardigheid uitstraalt. Er wordt voorgelezen uit het Evangelie en de begunstigden van de hulp bidden samen een Onzevader voor al wie deze giften heeft geschonken. We zeggen hen dat God hen het brood schenkt, maar dat Hij dit doet via de weldoeners.”

Bisschop Shyrokoradiuk wees erop dat ook de getuigen van de wonderbare vermenigvuldiging van de broden in het Evangelie  in de eerste plaats naar Jezus waren gekomen om naar het Woord Gods te luisteren. Pas daarna heeft Jezus hen het brood gegeven. Hij is van oordeel dat de Kerk “het evenwicht moet bewaren” en de belangrijkste plaats moet toekennen aan de spirituele aspecten. Hij benadrukte dat het ook belangrijk is om kerken te bouwen en niet alleen om sociaal actief te zijn. Zo heeft elke kinderopvang in zijn bisdom een kapel. “De kinderen gaan daar naartoe om hun problemen met God te bespreken“, zei hij. Dit is voor hem van het allergrootste belang.

Verleden jaar heeft “Kerk in Nood” in Oekraïne pastorale projecten met een totaal bedrag van 4,4 miljoen euro ondersteund. Er werd vooral hulp geboden voor de bouw en de renovatie van kerken en kloosters, de opleiding van priesters en kloosterlingen, het levensonderhoud van kloosterzusters en de aankoop van voertuigen voor het pastoraal werk.

Door Eva-Maria Kolmann

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid