Noordoost-Syrië: Koerden sluiten verscheidene christelijke scholen.

FacebookTwitter

Aartsbisschop Jacques Behnam Hindo

04/09/2018 Leuven – “Ik herhaal al jaren dat de Koerden proberen om de christelijke aanwezigheid uit dit deel van Syrië te verwijderen“, verklaart de Syrisch-katholieke aartsbisschop Jacques Behnam Hindo van Hassaké-Nisibi, een bisdom in het noordoosten van Syrië. Hij bevestigt tegenover de pauselijke stichting dat enkele christelijke scholen werden gesloten door de Democratische Federatie van Noord-Syrië, een de facto autonome regio in het noorden en het noordoosten van Syrië, die door de Syrische regering niet officieel is erkend en die wordt geleid door een coalitie waarin de Koerdische partij “Democratische Unie“ een meerderheid vormt. “Sinds het begin van dit jaar heeft de lokale regering al zowat honderd staatsscholen in bezit genomen en in die scholen een eigen leerplan en eigen schoolboeken ingevoerd. De Koerdische ambtenaren hadden ons verzekerd dat ze de privéscholen zeer zeker met rust zouden laten. Ze hebben ze echter niet alleen niet met rust gelaten, maar meer nog, ze hebben ze gesloten.“ De officiële reden voor de sluiting van verscheidene christelijke scholen in de steden Qamishli, Darbasiyah en Malikiyah luidt dat die onderwijsinstellingen hadden geweigerd om zich aan het door de lokale overheid ingevoerde leerprogramma aan te passen. “Ze willen niet dat wij onderwijs verstrekken in de kerkelijke taal, het Oudsyrisch en ze willen niet dat wij geschiedenisonderricht geven, omdat ze er de voorkeur aan geven aan de scholieren hun eigen geschiedenis te onderwijzen.“ Aartsbisschop Hindo verheelt zijn bezorgdheid niet dat er waarschijnlijk nog meer christelijke scholen zullen worden gesloten, waarvan er alleen al in Hassaké nog zes open zijn. Hij wijst eveneens op de zware schade die het “Koerdische” onderwijsprogramma, dat van het officiële Syrische leerplan verschilt, aan de scholieren kan toebrengen. “Ik heb tot een Koerdische functionaris gezegd dat op die manier een hele generatie wordt bestraft omdat de scholieren geen toegang zullen hebben tot de hogere onderwijsgraden. Hij antwoordde mij dat ze bereid waren om zelfs zes of zeven generaties op te offeren enkel en alleen om hun ideologie te verspreiden.“

Wat gebeurd is, is een bevestiging van de poging om het gebied te ”verkoerdiseren”. Volgens de aartsbisschop voorziet dit plan ook om de plaatselijke christelijke aanwezigheid uit te schakelen. “Minstens sinds 2015 hebben wij altijd opnieuw met aandrang op dit gevaar gewezen. Ze willen de christenen verdrijven om hun eigen aanwezigheid te versterken. Tot op vandaag maken de Koerden slechts 20 procent van de bevolking uit, maar dankzij de ondersteuning van het Westen zijn ze in de lokale regering wel onevenredig sterk vertegenwoordigd.“ Via Kerk in Nood richt de aartsbisschop een oproep tot de internationale gemeenschap en in het bijzonder tot de Europese landen: “De sluiting van onze scholen zorgt bij ons voor grote treurnis. Sinds 1932 staat de Kerk aan het hoofd van die onderwijsinstellingen en we hadden ons nooit kunnen voorstellen dat ze de deuren zouden moeten sluiten. Het Westen mag niet stilzwijgend blijven toekijken. Indien jullie echte christenen zijn, moeten jullie ruchtbaarheid geven aan wat er hier aan het gebeuren is, verhinderen dat onze rechten nog meer met voeten worden getreden en  ervoor zorgen dat de bedreigingen van onze aanwezigheid in deze regio ophouden.“

Van Marta Petrosillo

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *