“Altijd op weg voor God” Succesverhaal in Noordoost-India

07/06/2021 Leuven – Zuster Shobka Rani Talari lacht als ze op haar nieuwe bromfiets stapt. De slechte wegen, die haar vaak naar de jungle leiden, schrikken haar niet af bij haar werk in de missie van Chhaygaon, gelegen in het aartsbisdom Guwahati in het arme noordoosten van India. Zij is altijd onderweg, omdat ze een “rondreizende zuster” is, een zuster die dag na dag mensen bezoekt in afgelegen dorpen. Haar hulp is dringend nodig, want in de dorpen, waarvan er vele in de jungle liggen, is er geen medische verzorging en geen elektriciteit. Bijna niemand kan lezen en schrijven. De armoede is groot, de hygiënische omstandigheden slecht, en er zijn veel problemen in de gezinnen. De oogst van hun kleine velden valt vaak ten prooi aan wilde olifanten of andere dieren.

Zuster Shobka Rani Talari bezoekt de gezinnen om te zien of een zieke behandeling nodig heeft, zoals de 10-jarige Benedict Rabha, die uit een boom was gevallen en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Zuster Shobka praat met mensen en geeft waardevolle adviezen om hen te helpen gezond te blijven.

Ze leert hen hoe ze zich beter kunnen redden en overtuigt ook de ouders om hun kinderen naar school te sturen. Dit is de enige manier om hen een kans op ontwikkeling en betere levensomstandigheden te geven. Haar medezusters van de Congregatie van de Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid runnen een klein internaat, zodat ook kinderen uit afgelegen dorpen naar school kunnen. Zij leidt zelf een dorpsschool met 100 leerlingen. Vaak is overredingskracht nodig, omdat veel ouders weinig begrip hebben voor de noodzaak van onderwijs. De zuster werkt ook met 80 vrouwen en begeleidt hen om andere vrouwen te helpen: door te helpen bij de bevalling en de verzorging tijdens de zwangerschap, door te helpen bij de opvoeding van de kinderen, door hen voor te lichten over de gevaren van alcoholmisbruik en tabaksgebruik.

In deze tijden van de coronapandemie is deze hulp meer dan ooit nodig. Zuster Lilly Urakadan, de overste, zegt: “We hebben 320 gezinnen kunnen helpen die in grote nood verkeerden”. Bovendien hebben de zusters in hun school een quarantainecentrum ingericht waar zij mensen kunnen onderbrengen die zich moeten afzonderen wegens besmetting met COVID-19, maar dat niet kunnen in hun kleine huizen waar talrijke familieleden dicht op elkaar wonen. India staat op de derde plaats van de landen die het meest door de pandemie zijn getroffen.  

Zuster Shobka Rani gaat soms ook naar de plaatselijke autoriteiten. Zij slaagde erin verlichting op zonne-energie te krijgen voor een dorp dat ‘s nachts herhaaldelijk door olifanten was overvallen. Sindsdien zijn de olifanten weg gebleven. Een van de slechte wegen zal in 2021 eindelijk worden verbeterd. Dit zijn grote stappen voorwaarts in een onderontwikkeld en vergeten gebied. 

Maar wat het belangrijkste is, is de pastorale zorg. De zusters werken nauw samen met de pastoor. De Kerk is nog jong in het gebied. De gelovigen, die tot verschillende lokale etnische groepen behoren, hebben de weg naar het christendom gevonden vanuit traditionele tribale godsdiensten. Hun geloofsijver is groot en zij nemen enthousiast deel aan het kerkelijk leven, maar zij hebben begeleiding en verdieping nodig op hun weg. In de afgelegen dorpen, waar de Eucharistie niet elke zondag kan worden gevierd, komen de gelovigen bijeen voor de Rozenkrans of andere gebeden en devoties. Catechisten spelen hier een belangrijke rol door het geloof te verkondigen en te versterken. De zusters zijn ook verantwoordelijk voor opvoeding en vorming.

Zonder voertuig is het werk van een “rondreizende zuster” zeer zwaar. Dankzij de hulp van Kerk in Nood, die 930 euro ter beschikking stelde, kon de congregatie haar eindelijk een eigen bromfiets ter beschikking stellen. “Sinds zuster Shobka Rani de bromfiets heeft, heeft ze het aantal bezoeken aan de dorpen kunnen verdubbelen,” verheugt haar overste zich. Zij schrijft: “Voor uw gulle hulp zijn wij u zeer dankbaar. Wij verzekeren u en alle weldoeners van onze gebeden. Bid voor ons dat wij altijd met grote ijver het Koninkrijk van God mogen verkondigen door onze woorden en onze daden”.

 

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 317-05-29 India

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid