Nigeria: Ondanks de aanslagen en de radicalisering groeit het geloof

De aartsbisschop van Kaduna geeft toelichting bij de situatie van het christendom in zijn land

Mgr. Matthew Ndangoso

12/02/2018 Leuven – Hoewel de regering inspanningen heeft geleverd om opnieuw de controle te verwerven over de gebieden die in handen zijn van Boko Haram, worden er nog altijd aanslagen uitgevoerd op christenen en op christelijke gemeenschappen parochies, vooral in het noordoosten van het land. Matthew Man-Oso Ndagoso was voor het laatst op 2 november van verleden jaar op bezoek in zijn vroegere bisdom in Maiduguri. Twee dagen na zijn bezoek werd er opnieuw een aanslag gepleegd. Hoewel de huidige aartsbisschop van Kaduna daarbij aan de dood ontsnapte, “waren er opnieuw talrijke dodelijke slachtoffers te betreuren – door dergelijke aanslagen is de situatie bijzonder onveilig en bepaalt angst ons dagelijks leven”, betreurt Ndagoso. In Nigeria zijn er volgens cijfers van internationale organisaties bijna 1,8 miljoen intern ontheemden. Wegens de onophoudelijke aanvallen en aanslagen is de vluchtelingenmassa verleden jaar alleen al met minstens 140.000 mensen aangegroeid. De aanslagen zijn vooral gericht tegen markten en kerken, maar volgens Ndagoso sinds kort ook tegen moskeeën. “Leden van terroristische groeperingen doen het lijken alsof ze willen bidden. Ze mengen zich onder de mensen die bijeengekomen zijn op gebedsplaatsen waarvan normaal niemand vermoedt dat er bomaanslagen zullen worden gepleegd.” Dit zorgt voor een verspreiding van totale verwarring. Voorts noemt de aartsbisschop ontvoeringen en de afpersing van losgeld tegenwoordig een van de grootste problemen waarmee het land te kampen heeft.

Ondertussen zijn ook nog andere groepen radicaler geworden, onder andere herders  van de nomadenstam van de Fulani. Het is opmerkelijk dat ze uitgerust zijn met moderne wapens, wat erop wijst “dat dergelijke groepen op de steun kunnen rekenen van sterke krachten die contacten onderhouden met de terreurorganisaties IS en Al-Qaeda”, vertelt aartsbisschop Ndagoso. Maar hoewel de christenen door die aanslagen zwaar worden getroffen, “worden ze daardoor alleen maar sterker in hun geloof”. Niet alleen is het aantal studenten in de priesterseminaries in Nigeria gestegen, maar ook het totale aantal christenen is toegenomen. “In de afgelopen vier jaar heb ik elk jaar minstens drie nieuwe parochies geopend”, aldus de aartsbisschop van Kaduna. Nochtans zijn de omstandigheden in zijn bisdom in het noorden van Nigeria voor christenen zeker niet gemakkelijk. Ze vormen een minderheid binnen een islamitische meerderheid. Op sommige plaatsen is de islamitische shariawetgeving van kracht. Altijd opnieuw worden er aanslagen tegen kerken gepleegd. De bouw van nieuwe kerken wordt niet toegestaan. Het huis in Maiduguri waar Ndagoso nog heeft gewoond toen hij er bisschop was, werd destijds door Boko Haram vernield. Deze terreurgroep ontstond in een moskee die zich in de buurt van de bisschoppelijke woning bevond.

Voor de christenen van zijn bisdom waren de activiteiten van Boko Haram zoiets als “een wekroep”, benadrukt Ndagoso. Als voorbeeld noemt hij een kerk in de stad Kaduna die in 2012 het doelwit was van een aanslag waarbij verscheidene doden en meer dan honderd gewonden vielen. Voor die aanslag plaatsvond, waren er in die kerk drie kerkdiensten per week, nu wordt er praktisch elke dag een Heilige Mis opgedragen. Sinds de aanslag is het aantal gelovigen verdrievoudigd. Dankzij de hulp van Kerk in Nood kon het eveneens vernielde nabijgelegen pastoraal centrum worden heropgebouwd.

Wat de rol van de christenen in zijn land betreft, benadrukt Ndagoso: “We moeten hetzelfde geduld opbrengen dat God al duizenden jaren lang met alle mensen heeft gehad – we moeten altijd opnieuw zelf het initiatief nemen, ons volledig inzetten voor de waarheid – want onze God is een God van vrede en niet van geweld.”

De transparante hulp die aan de christenen in het noordoosten van Nigeria werd geboden, heeft ertoe geleid dat ook regeringsinstanties hulpgoederen aan de Kerk hebben toegewezen die zij dan onder de intern ontheemden verdeelt.

Al meer dan tien jaar lang ondersteunt Kerk in Nood Nigeria. In totaal werd een bedrag van meer dan 9,6 miljoen euro gespendeerd, waarvan alleen al zowat 1,8 miljoen euro verleden jaar. Naast de heropbouw van door het geweld vernielde kerkelijke gebouwen heeft de internationale hulporganisatie Kerk in Nood in Maiduguri een speciaal programma voor hulp aan weduwen en wezen in het leven geroepen, dat de slachtoffers van de terreur door Boko Haram ondersteunt.

Door Tobias Lehner & Karla Sponar

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid