Nigeria: “Laat u niet verleiden tot wraak!”

FacebookTwitterGoogle+

De Nigeriaanse bisschop schenkt het sacrament van de verzoening aan teruggekeerde vluchtelingen.

Geen wraakacties

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????“Het is aan God en niet aan ons om te oordelen en te straffen.” Dat is de paasboodschap die Mgr. Oliver Dashe Doeme van het bisdom Maiduguri verspreidt bij een pastoraal bezoek in de parochies van Noordoost-Nigeria tijdens de eerste paasweek. Mgr. Dashe riep de gelovigen op om zich niet te laten verleiden door gedachten van weerwraak. Uiteindelijk zouden wraak en vergelding alleen leiden tot een vicieuze cirkel van geweld en oorlog, zei hij nog. Hij herinnerde de parochianen eraan dat het beminnen van onze vijanden en onze vervolgers één van basiswaarden is van het christelijke geloof. Volgens de bisschop kan het helingsproces pas een aanvang nemen wanneer de gelovigen vergiffenis schenken voor het verleden en naar de toekomst kijken met een grote hoop en geloof.

De verzamelde gelovige gemeenschap toonde een groot verlangen naar gebed en boetedoening. In sommige parochies hebben de bisschop en zijn priesters meer dan drie uur lang de biecht afgenomen.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

De afgelopen weken heeft het Nigeriaanse leger samen met troepen uit Tsjaad en Kameroen in een offensief verschillende Nigeriaanse steden heroverd die bezet waren door de islamitische terreurgroep Boko Haram, waarna de eerste vluchtelingen konden huiswaarts keren.

De meeste gelovigen waren naar het naburige Kameroen gevlucht. Dat ging gepaard met een groot lijden: vele parochianen vonden de dood en vele anderen zijn nog steeds op de vlucht. Hun huizen werden leeggeplunderd en de kerken platgebrand. Vele ouders zijn nog op zoek naar hun kinderen. Ouderen die niet meer konden vluchten zijn door de terroristen vermoord wanneer ze weigerden hun geloof te verloochenen.

Christus als voorbeeld

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Mgr. Oliver Dashe Doeme

De teruggekeerde parochianen moeten hun leven helemaal opnieuw beginnen. In de verzoeningsvieringen moedigde Mgr. Dashe hen aan om standvastig te blijven in geloof ondanks het lijden dat ze doorgemaakt hebben. Hij riep hen op het voorbeeld van Christus te volgen en de terroristen hun haat en heiligschennis die ze hebben aangericht te vergeven

Met zijn ongeveer 168 miljoen inwoners is Nigeria het meest dichtbevolkte land van Afrika. Bijna vijftig percent van de inwoners zijn moslims, de andere helft zijn christenen. In het noorden is 80 percent van de bevolking moslim terwijl in het zuidoosten de christenen de overhand hebben. De islamitische terreurbeweging Boko Haram voert sinds 2009 een bloedige kruistocht in 3 noordoostelijke staten van Nigeria met de bedoeling er een islamitische theocratische staat op te richten. Het bisdom Maiduguri ligt in een gebied dat de deelstaten Yobe, Borno en het noordelijke deel van Adamawa omvat. Het lijden in dit grootste bisdom van Nigeria is enorm: volgens de laatste cijfers van bisdom zijn ongeveer 5000 van 125.000 katholieken gedood sinds de onrust begon en 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen, onder hen ook 26 van de 46 priesters van het bisdom, meer dan 200 catechisten en meer dan 30 zusters. Van de 40 parochiecentra zijn er 22 ontruimd en in het bezit genomen door de terroristen. Meer dan 350 kerkgebouwen zijn met de grond gelijkgemaakt. Drie van de vier katholieke scholen zijn gesloten.

Steun van de Paus

De Nigeriaanse bisschoppen worden gesteund door Paus Franciscus. Enkele weken geleden riep hij hen op om vastberaden op te treden tegenover het geweld van??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? de islamitische terreurgroep Boko Haram. In een brief aan de Nigeriaanse Bisschoppenconferentie schreef de Paus dat zowel christenen als moslims in het Afrikaanse land slachtoffer zijn van het religieuze extremisme. Paus Franciscus schreef dat de fundamentalisten wel beweren dat ze godsdienstig zijn “maar ze misbruiken de godsdienst om er een ideologie van te maken voor eigen hun eigen misvormde inzichten van uitbuiting en moord.” Hij verzekerde de bisschoppen dat hij elke dag bidt voor Nigeria. De Paus bedankte de Nigeriaanse bisschoppen, priesters en missionarissen voor hun inzet voor de vrede en benadrukte dat elke vorm van geweld moet verworpen worden. “Probeer onvermoeid het juiste te doen”, drong Paus Franciscus aan.

In 2014 heeft de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood het werk van de katholieke Kerk in alle 56 bisdommen van Nigeria geholpen met meer dan 1 miljoen euro (1.057.357 euro). Het meeste geld ging naar bouwprojecten. Er ging ook steun naar misintenties en naar de opleiding van priesters. Nigeriaanse parochies, abdijen en kloosters kregen ook geld om de benzinetank van hun voertuigen te vullen of om bakplaten voor hosties aan te kopen. Gezien de hoge nood in het bisdom Maiduguri gaf Kerk in Nood voor meer dan 45.000 euro noodhulp voor opvang van vluchtelingen.

Van 27 mei tot 31 mei is Mgr. Oliver Dashe Doeme van het bisdom Maiduguri Nigeria te gast bij Kerk in Nood België. Op woensdagnamiddag 27 mei is hij de centrale spreker bij de paters karmelieten in Gent (Burgstraat 46) maar ook de andere dagen is hij aanwezig. Ga naar de kalender.

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation