Nigeria: Een nieuwe Sint-Pieterskerk in Kagadama

01/03/2021 Leuven – Nigeria is een land met vele facetten: 514 talen, honderden etnische groepen, een natie van 190 miljoen mensen. Politiek gezien is het grondgebied verdeeld in 36 staten. Twee bijna even grote religieuze gemeenschappen domineren het land: christenen en moslims.

Hun samenleven is niet vrij van spanningen. Een van de redenen is dat het meest bevolkte land van Afrika rijk is aan grondstoffen, met name olie, maar dat het grootste deel van de bevolking er niet van profiteert, integendeel: de meerderheid van de Nigerianen leeft in armoede. Dit leidt tot sociale spanningen, die de afgelopen jaren steeds heviger zijn geworden. Corruptie en etnische conflicten zijn verdere obstakels voor de ontwikkeling van het land.

De islamitische terreurgroep Boko Haram haalt negatieve krantenkoppen, evenals enkele groepen islamitische Fulani, nomaden die leven van de veeteelt. Ze vallen boeren aan, voornamelijk christenen. Ze worden letterlijk afgeslacht. De oorzaken zijn hier niet zozeer religieus als wel sociaal, etnisch, economisch en politiek – een mengeling van verschillende motieven en belangen. Voor velen is religie slechts een middel om emoties op te wekken en verandering af te dwingen.

Bauchi ligt in de Midden-Gordel van Nigeria en is overwegend islamitisch; de katholieken vertegenwoordigen slechts ongeveer 3% van de bevolking. In dit hele gebied worden christenen gediscrimineerd als het gaat om het beleid van de overheid of de werkgelegenheid. In sommige gevallen moeten ze een islamitische naam aannemen of zich zelfs tot de islam bekeren voordat ze worden toegelaten tot instellingen, universiteiten, hogescholen, de defensieacademie, enz. Land dat eigendom is van christenen of de Kerk wordt vaak op gerechtelijk bevel aangevochten en herroepen. De Kerk heeft op verschillende manieren geleden, of het nu gaat om het doelwit van haat zaaiende uitspraken van moslimpredikers, of om de vernietiging van kerken en zelfs de verdrijving van christenen.

Ondanks het feit dat het katholieke bisdom Bauchi 24 jaar geleden werd opgericht, heeft het nog steeds te kampen met grote infrastructurele behoeften. In 2018 werden in het bisdom in totaal zes kerken verwoest door Boko Haram en Fulani tijdens de kerstviering. De bisschop van Bauchi, Mgr. Hilary Nanman Dachelem, heeft zich tot Kerk in Nood gewend voor financiële hulp bij de vervanging van de vernielde kerken. We beginnen met de Sint-Pieterskerk in Kagadama. Hoewel de financiële en materiële middelen in het bisdom schaars zijn, zal de lokale bevolking ook bijdragen aan de bouw van de kerk. Het bisdom hoopt dat de kerk zal leiden tot de terugkeer van parochianen die zijn verdreven of gevlucht voor het geweld. Kerk in Nood gaf reeds 19.000 euro voor de bouw, maar er is nog 33.860 euro nodig, waarvan de katholieke hulporganisatie nog eens 21.000 euro heeft goedgekeurd.

Voor dit project is onze totale bijdrage van 40.000 euro cruciaal voor de versterking van de katholieke Kerk en het geloof in Nigeria. Door het vieren van de sacramenten en het verzamelen van de gelovigen zal de Kerk opnieuw zichtbaar zijn als teken van de aanwezigheid van Christus en bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 141-00-19 Nigeria

 

Nigeria is een prioritair land voor Kerk in Nood. In 2019 werden 121 projecten gefinancierd, waaronder projecten om priesters op te leiden, kerken te bouwen en humanitaire hulp te bieden in opvangcentra. Het is overigens niet de eerste keer dat islamitische groeperingen er aanvallen organiseren rond de kerstdagen. De Kerk maakt zich de laatste jaren ook zorgen om een reeks ontvoeringen en gewelddaden tegen priesters en religieuzen waarmee extremisten de druk op de christelijke Nigeriaanse gemeenschap willen vergroten.

Daarom steunt Kerk in Nood onder andere ook de bouw van een beschermingsmuur voor het priesterseminarie “Good Shepherd (Goede Herder) in de Noord-Nigeriaanse stad Kaduna om de veiligheid te garanderen van beangstigde seminaristen sinds de ontvoering en moord op hun studiegenoot Michael Nnadi in januari-februari 2020.

In onderstaande video is pater Joseph Bature Fidelis aan het woord vanuit het bisdom Maiduguri van de deelstaat Borno in het noordoosten van Nigeria, dat als een van de zwaarste getroffen wordt door het religieus extremisme van de terreurgroep Boko Haram en waarvan vooral ook vrouwen en kinderen slachtoffer zijn. Hij is toekomstig directeur van een therapeutisch centrum voor traumabehandeling dat Kerk in Nood mee helpt op te bouwen.

 

Deze video kadert in de internationale vastencampagne 2021 van Kerk in Nood over religieus extremisme in Afrika waar de Kerk slachtoffer van is, maar bovenal een belangrijke kracht van steun, verzoening en genezing voor allen die onder het geweld te lijden hebben. Deze actie draagt de titel “Help ons de wonden van religieus extremisme in Afrika te helen”.

 

 

 

 

 

 

 

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Name(Vereist)
Adres(Vereist)
U zal worden omgeleid naar een beveiligde betaalpagina om uw betaling te voltooien.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid