Nieuws uit Egypte: “Het ijs is gebroken”

FacebookTwitterGoogle+

De ontmoeting tussen de Paus en de Groot-Imam wordt heel positief onthaald in Egypte.

Een artikel van Oliver Maksan

Priester Rafic Greiche, woordvoerder van de katholieke Kerk

Priester Rafic Greiche,
woordvoerder van de katholieke Kerk

Königstein, 31.05.2016. De ontmoeting tussen Paus Franciscus en de Groot-Imam van de Soennitische al-Azhar-universiteit, Ahmed al-Tayeb, vorige week in het Vaticaan, heeft in Egypte de hoop gewekt dat christenen en moslims meer toenadering zullen vinden. “Het was de eerste keer dat de groot-imam van de al-Azhar-universiteit de paus een bezoek bracht. Het was overduidelijk een hartelijke ontmoeting. Je kon uit de lichaamstaal de hartelijke sfeer afleiden die er heerste tussen de paus en de groot-imam. We zijn ervan overtuigd dat dit het ijs gebroken heeft in de relaties tussen het Vaticaan en de al-Azhar-universiteit”, zei Rafic Greiche, de woordvoerder van de katholieke Kerk in Egypte afgelopen woensdag in een gesprek met de internationale katholieke pastorale hulporganisatie Kerk in Nood (ACN).

Relaties worden hervat

Christenen in Koptisch-orthodoxe Kerk bidden het 'Onze Vader'

Christenen in Koptisch-orthodoxe Kerk
bidden het ‘Onze Vader’

“De hervatting van de officiële dialoog, die door de al-Azhar-universiteit in 2011 werd opgeschort, is dan wel nog niet officieel aangekondigd, maar dat is nog slechts een formaliteit. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de gesprekken opnieuw zullen opgenomen worden.” Het belangrijkste islamitische instituut van Egypte, dat in de soennitische wereld hoog aangeslagen wordt, had eenzijdig de bilaterale gesprekken met de Heilige Stoel in 2011 verbroken. Als reden gaven ze de publieke vermaning van Paus Benedictus XVI aan, die pleitte om de godsdienstvrijheid in Egypte beter te beschermen. De vorige paus deed de uitspraak als antwoord op een bloedige aanslag tegen een Koptische Kerk in Alexandrië op nieuwjaarsdag 2011, waarbij veel doden en gewonden vielen.

Priester Rafic sprak over de positieve geluiden over de ontmoeting in de Egyptische media. “De ontmoeting was één van de hoofdpunten in het nieuws, zowel op tv als in de kranten. Over het algemeen waren de commentaren zeer positief.” Priester Rafic zei daarop dat de ontmoeting niet alleen een interreligieus karakter heeft, maar ook een oecumenische dimensie heeft. “Het hoofd van de Koptisch-orthodoxe Kerk, Paus Tawadros, had de groot-imam herhaaldelijk aangemoedigd om de dialoog met de katholieke Kerk opnieuw aan te knopen. Een dergelijke ontmoeting en de hervatting van de gesprekken hebben dus niet alleen een effect op de relaties tussen moslims en katholieken, maar ook op de verstandhouding tussen alle christenen.”

Priester Rafic beklemtoonde dat de al-Azhar-universiteit onder leiding van Groot-Imam al-Tayeb veel inspanningen heeft gedaan om de schoolboeken en werkschriften in de overzeese scholen en hogescholen te hervormen. “Ze proberen om een nieuwe taal te hanteren die met respect over christenen spreekt. Maar er ligt nog veel werk op de plank. Het is een langdurig proces dat nog vele jaren in beslag zal nemen. Het zal nog lastiger zijn om het gedachtengoed van de imams te veranderen dan de schoolboeken”, zei priester Rafic Greiche.

Positie christenen verbeterd

Toestand christenen in Egypte is aanzienlijk verbeterd

Toestand christenen in Egypte
is aanzienlijk verbeterd

Priester Rafic benadrukte dat de toestand van de christenen in Egypte aanzienlijk is verbeterd sinds Mohammed Morsi van het Moslimbroederschap in juli 2013 is afgezet. “Er is geen vergelijking meer tussen de situatie vandaag en deze tijdens de regeerperiode van het Moslimbroederschap. Vandaag onderhouden we goede betrekkingen met de overheidsdiensten. Natuurlijk zijn er nog talrijke problemen, maar ik heb de indruk dat de moslims zich meer bewust worden van onze situatie”, zei de Grieks-katholieke priester. “De meest prangende kwestie voor ons is het dossier van de bouw van kerken. Tot nu toe waren onze projecten onderhevig aan tal van beperkingen. Vijf Kerken hebben nu een wetsontwerp neergelegd bij het parlement. President Sisi had ons gevraagd om een wetsontwerp voor te bereiden. We hopen dat de volgende parlementaire sessie het wetsontwerp zal behandelen zodat het in oktober kan worden goedgekeurd. We hebben nog nooit zoveel christelijke parlementsleden gehad als nu en nog nooit zoveel moslims die aan onze kant stonden. Het wetsvoorstel zal natuurlijk afgekeurd worden door de salafistische parlementsleden. Maar daarvan zijn er niet zoveel. Ik heb er vertrouwen in.”

Kerk in Nood (ACN) ondersteunt de katholieke Kerk in Egypte al vele jaren. Naast de vele pastorale projecten, helpen we ook bij het bouwen van kerken.

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation