Nieuwjaarswens voor 2016

FacebookTwitterGoogle+

Beste weldoen(st)er,

“Het Bijbelse sleutelwoord ‘Barmhartigheid’ spreekt vooreerst over God zelf en drukt Zijn ontferming, tederheid, lankmoedigheid en vergevingsgezindheid uit. Het zijn één voor één gestalten van goedheid die uit Gods Vaderschap over elke mens komen, wie hij ook is, vanaf het allereerste scheppingsbegin, doorheen foute momenten van ontrouw tot wanneer alles wordt voltooid”. Priester Martin Moors, Geestelijk assistent van Kerk in Nood

We wensen u een genadevol 2016!

Mevr. Uma Wijnants, Directeur van Kerk in Nood

Namens alle medewerkers en bestuursleden van Kerk in Nood België/Luxemburg

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation