Nieuwe voedselhulp voor 11.800 christenen in Irak

FacebookTwitterGoogle+

160330 food distribution iraq_2Een project van Kerk in Nood  leverde van januari  tot maart voedselpakketten aan 11.800 vluchtelingengezinnen (voornamelijk christenen, maar ook enkele niet-christelijke) afkomstig van Mosoel en Nineve. Een voedselpakket kost 60 USD per maand en bevat 10 kg rijst, 5 kg suiker, 5 l olie om te koken, 5kg gemengde granen, 800 g tomatenpasta, 6 kg bonen, 5 kg tarwe, 500 g vermicelli, 4 pakjes kaas, 4 visconserven, 4 vleeskippen, spaghetti en poedermelk. Een hulpcomité organiseert de aankoop van de voedselmiddelen bij handelaren met christelijke achtergrond en organiseert de voedselbedeling volgens een lijst die door andere vrijwilligers is voorbereid.

 

De bisschop die initiatiefnemer is van het project stuurde ons een bedankbrief:

“Gegroet in Christus onze Heer,

Mgr. Bashar Ward (rechts)

Mgr. Bashar Warda (rechts)

Met een dankbaar hart voor de Heer, zou ik jullie allemaal willen bedanken voor jullie liefdevolle zorg en steun voor de vluchtelingen uit Mosoel en de Ninevevlakte. We ontvingen jullie donatie en dankzij het harde werk van het hulpcomité van ons aartsbisdom Erbil o.l.v. Fahme Babaka en Deldar Habib, hebben we het hierboven beschreven project kunnen uitvoeren. De pakketten waren een grote hulp voor de betroffen gezinnen, van goede kwaliteit en de verdeling gebeurde op een waardige en respectvolle wijze. De verdeling van de voedselpakketten konden tijdig uitgevoerd worden en de gezinnen ontvingen een sms’je met de dag en het uur waarop ze hun pakketten in ontvangst konden nemen. In totaal ging het om 13.500 vluchtelingengezinnen: christenen en jezidi’s die voeding verkregen ter waarde van ca. 160330 food distribution iraq_460 USD, transport en verpakking inbegrepen. Elk zakje met levensmiddelen bevatte: rijst, tomatenpasta, spaghetti, vleeskippen, bonen, thee, melk, champignons, groene erwten, linzen, zonnebloemolie, zeep en wasmiddel. Op vraag van de gezinnen werden enkele ingrediënten gewisseld. Nogmaals hartelijke dank en we verzekeren jullie van ons gebed voor de weldoeners en voor het mooie en liefdevolle werk.”

Mgr. Bashar Wardi, chaldeeuwse aartsbisschop van Erbil

Het project wordt vervolgd en Kerk in Nood zal in de volgende dagen financiële steun goedkeuren om de 11.800 gezinnen, christenen en niet-christenen uit Mosoel en Nineve van voedsel te voorzien voor de periode april tot en met juni 2016. Als u wil steunen vermeld dan Irak/nationaal 15/ 00297

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation