Nieuwe kapel voor vluchtelingenkamp in Bagdad

FacebookTwitterGoogle+

151116 bagdad3Bagdad 13 november 2015 – Op amper 5 km van de oevers van de Tigris ligt een vluchtelingenkamp dat de naam draagt “Maagd Maria”. Het ligt op een stuk land dat geschonken werd door de Politieke Partij van de Assyriërs. Daar wonen 135 gezinnen in prefabhuizen. Ze zijn gevlucht uit de Ninevevlakte en wachten op de herovering van hun geboorteland door de Iraakse strijdkrachten, geholpen door de internationale coalitie die luchtaanvallen uitvoert. Wie weet hoe lang ze zullen moeten wachten…

Vandaag 13 november was voor hen een dag van vreugde. Op initiatief van het Latijnse Aartsbisdom van Bagdad en dankzij de inspanningen van de onvermoeibare priester, E.H. Luis Esteban, werd een kapel ingehuldigd die met de hulp van Kerk in Nood een kapel is opgetrokken. Ze is een teken van hoop en een symbool voor de nabijheid van de Kerk met deze mensen die alles verloren hebben, behalve hun geloof in God.

151116 bagdad3 151116 bagdad4

Vooral de aanwezigheid van 128 kinderen maakte van deze plechtigheid een vreugdevol en kleurrijk feest

Vooral de aanwezigheid van 128 kinderen
maakte van deze plechtigheid
een vreugdevol en kleurrijk feest

 

Mgr. Jean Sleiman, de aartsbisschop, vergeleek in zijn preek tijdens de inhuldigingsmis van de kapel de situatie van de ontheemde christenen met de Joodse bannelingen die de liederen van Sion niet meer konden zingen (Psalm 137*). Deze Eucharistieviering werd mee opgedragen door Mgr. Yousif Abba, de Syrisch-katholieke aartsbisschop van Bagdad, en bijgewoond door talrijke priesters en religieuzen. Vooral de aanwezigheid van 128 kinderen maakte van deze plechtigheid een vreugdevol en kleurrijk feest. Het is de bedoeling dat deze kapel zal gebruikt worden door verschillende christelijke Kerken die er elke week de Heilige Mis zullen vieren. Het lijdt geen twijfel dat deze kapel een plek van vrede en troost zal zijn voor deze mensen.

*Psalm 137 waarover de aartsbisschop preekte, geraakte bij het grote publiek bekend door een popsong van de groep Bony M:

M.L. – ACN.INTL

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation