Nieuw recordjaar voor giften aan Kerk in Nood

FacebookTwitterGoogle+

Vooral de nood van de christenen in het Midden-Oosten vormde in 2015 het middelpunt van de hulp van Kerk in Nood

Priester Douglas Bazi in het Mar Elia vluchtelingenkamp.

Priester Douglas Bazi in het
Mar Elia vluchtelingenkamp.

Königstein 30.06.2016.- De pauselijke stichting ACN-Kerk in Nood heeft vorig jaar meer inkomsten uit giften ontvangen dan ooit tevoren. Het gaat om een bedrag van 124,1 miljoen euro, tegenover 105,6 miljoen in 2014. Dit betekent een stijging van zowat 15 procent. De meeste giften kreeg de pauselijke stichting in Frankrijk (36,5 miljoen €), gevolgd door Groot-Brittannië (13,8 miljoen €) en Spanje (13,2 miljoen €). In totaal heeft de internationale hulporganisatie nationale kantoren in 21 landen.

Met die 124,1 miljoen euro werden 6.209 projecten – ofwel 600 meer dan in 2014 – in ruim 140 landen ondersteund. De uitgaven daarvoor bedroegen 112,6 miljoen euro. De resterende 12 miljoen werd gespendeerd aan administratie en aan fondsenwerving. De administratie vertegenwoordigde net als vorig jaar 6,5 procent van het budget. Over 1.110 projecten moest een negatieve beslissing worden genomen. De cijfers en statistieken werden door het internationale auditbureau KPMG gecontroleerd en gecertificeerd.

MALAWI/LILONGWE

MALAWI/LILONGWE

De zwaartepunten van de steun in 2015 lagen net als het jaar voordien in Afrika en het Midden-Oosten. Daar werd de helft van de hulpfondsen gespendeerd: 29 procent in Afrika en 22 procent in het Midden-Oosten. Vaak gaat het om regio’s en landen waar christenen worden vervolgd, onderdrukt en verdreven. Vooral de nood van de christenen in het Midden-Oosten stond in 2015 in het middelpunt van de hulp van Kerk in Nood. De uitgaven voor noodhulp en structurele projecten daar zijn meer dan verdubbeld in vergelijking met het jaar voordien. Voor Syrië alleen al verdrievoudigde de hulp. Sinds het begin van de “Arabische Lente” in 2011 werd 47,6 miljoen euro (stand op 28.06.2016) aan die regio besteed. Wereldwijd, dus voor alle regio’s samen waar de pauselijke stichting actief is, werd in absolute cijfers een toename van de hulp opgetekend, die het grootst was in het Midden-Oosten en het geringst in Oost-Europa. De meeste hulpverzoeken kwamen net als het jaar voordien ook nu weer uit Afrika. Ze maken een derde van het totale aantal aanvragen wereldwijd uit. Latijns-Amerika blijft weliswaar het “katholieke continent”, maar naast de maatschappelijke omwentelingen en het gebrek aan middelen zijn het vooral de sekten die de Kerk daar veel problemen bezorgen.

Wereldwijd kon één op de negen priesters (in totaal 43.203) door misintenties worden geholpen en werd de opleiding van één op de tien seminaristen (in totaal 11.075) ondersteund. De meesten van hen bereiden zich in Afrika (3.775), Latijns-Amerika (2.900) en Oost-Europa (2.883) op het priesterschap voor. Daarnaast ontvingen 10.240 zusters bestaanshulp of steun voor hun opleiding. Voor de basis- en voortgezette opleiding van novicen, seminaristen, geestelijken en zusters werd 8,3 miljoen euro uitgetrokken. Wereldwijd werden 1.674 bouwprojecten (bouw of renovatie van kapellen, kerken, kloosters, pastorieën, kathedralen en seminaries) mede gefinancierd in regio’s waar de gelovigen dit met eigen middelen niet kunnen. De bouwhulp, die ruimten schept voor het geestelijk leven, was met 34,5 miljoen euro ook dit jaar weer de grootste post in het totale budget. De hulpverzoeken voor transportmiddelen namen sterk toe en vertegenwoordigden in totaal bijna tien procent van alle projecten. 524 auto’s, 714 motorfietsen en fietsen en 17 boten werden gefinancierd. De meeste voertuigen gingen in 2015 naar de verafgelegen en verspreide gemeenschappen in Afrika en Azië.

Ondanks de bemoedigende stijging van de inkomsten uit giften wordt overal ook een duidelijke toename van de nood vastgesteld. De post voor de vluchtelingen- en noodhulp is drastisch gestegen. Die trend wordt ook in het lopende jaar vastgesteld. De vluchtelingendrama’s op de Middellandse Zee en op de diverse routes naar Europa spreken boekdelen. Dit benadrukt de dringende noodzaak om de Kerk als factor van stabiliteit en solidair samenleven in de crisisgebieden te ondersteunen. Opdat de mensen in hun thuisland een toekomstperspectief zouden zien of daar naartoe zouden kunnen terugkeren.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation