Myanmar : “Het hele land wacht op vrede en verzoening”

FacebookTwitterGoogle+

06 november 2017 Leuven – Paus Franciscus zal van 27 tot 30 november een bezoek brengen aan Myanmar. Hoewel de katholieken in het land slechts een minderheid van 5 procent uitmaken en meer dan 87 procent van de bevolking boeddhist is, wordt verwacht dat 300.000 deelnemers uit de 16 bisdommen die het land telt de Heilige Mis zullen bijwonen die de paus op 29 november in het Kyaikkasan Stadion in Rangoon zal opdragen.

Ook onder de niet-christenen worden aan het pausbezoek hooggespannen verwachtingen gesteld. De pauselijke stichting “Kerk in Noord” heeft een gesprek gehad met bisschop John Hsane Hgyi van Pathein over de betekenis van het pausbezoek voor het land dat zich in een overgangsperiode bevindt, nadat het tot in 2011 door een militaire regering werd bestuurd.

 Hoe zou u de huidige situatie van de christelijke minderheid in Myanmar beschrijven?

Bisschop John Hsane Hgyi: In Myanmar maken de christenen ongeveer 5 procent van de totale bevolking van 51 miljoen inwoners uit. Ze vormen slechts een kleine minderheid, terwijl de meerderheid van de mensen theravada-boeddhisten zijn. Hoewel het aantal christenen procentueel zeer gering is, getuigt de christelijke aanwezigheid in Myanmar van een groot dynamisme en beschikken de christenen over solide structuren en instellingen.

 Wat betekent dat voor de Katholieke Kerk in het bijzonder?

De katholieke Kerk in Myanmar bestaat uit 16 bisdommen, die gespreid zijn over de 14 deelstaten en regio’s van het land. De Kerk is onder de acht grote etnische groepen van het land vertegenwoordigd. Het christendom kwam in het land binnen met de ontdekking van de “nieuwe wereld” door Europese avonturiers in de 16de eeuw. De goed georganiseerde missionering begon echter pas in de 18de eeuw. Later, onder de militaire dictatuur, die van 1962 tot 2010 duurde, werd de Kerk in Myanmar zwaar verdrukt. Maar hoewel de Kerk met talrijke moeilijkheden wordt geconfronteerd, blijft ze groeien en telt ze op dit ogenblik zowat 700.000 gelovigen.

Wat verwacht of hoopt u dat het bezoek van paus Franciscus zal teweegbrengen?

Het apostolisch bezoek van paus Franciscus aan Myanmar is een uitermate belangrijke en vreugdevolle gebeurtenis. Het is tevens een historisch bezoek, want nooit eerder bezocht de opvolger van Petrus dit land. Niet alleen de katholieke Kerk, maar de hele natie is blij verrast en bijzonder opgetogen dat de paus een bezoek aan het land zal brengen. Het motto van het pausbezoek luidt “Liefde en vrede!” Iedereen wacht op vrede en verzoening in dit land dat zich in een overgangsperiode naar democratisering bevindt en waar hard wordt gewerkt om in Myanmar een nieuwe natie op te bouwen. Het bezoek van paus Franciscus zal een grote invloed hebben op het vredesproces dat door de regering, de religieuze leiders en de organisaties van het maatschappelijk middenveld werd opgestart.

Wordt in de media aandacht besteed aan het pausbezoek?

Sinds de officiële aankondiging in de laatste week van augustus is het bezoek van paus Franciscus in de lokale media een zeer geliefd thema geworden. Alle details van de geplande activiteiten zijn in de media te horen of te lezen. Ook Radio Veritas Asia Myanmar Services besteedt er heel wat aandacht aan –  zowel in de radio als op het internet.

Zou u ons een leuk verhaal kunnen vertellen dat illustreert hoe de aankondiging van het bezoek van paus Franciscus door de katholieken werd onthaald?

Voor het pausbezoek in Myanmar werden in het bisdom Pathein gebedskaarten klaargemaakt om uit te delen. Op de dag dat het bezoek van paus Franciscus officieel werd aangekondigd, lagen ze ter beschikking in alle parochies, bij alle religieuze instellingen en in het opleidingshuis van het bisdom Pathein. Iedereen begon zeer emotioneel te bidden, zowel individueel als in de gemeenschap, samen met anderen.

Welke bijdrage kan de Katholieke Kerk aan de vreedzame ontwikkeling van Myanmar leveren?

Het motto van het pausbezoek is liefde en vrede in Myanmar. “Vrede is mogelijk en vrede is de enige weg” was de slogan die de Kerk in Myanmar koos voor de interreligieuze conferentie die in april 2017 in Rangoon plaatsvond. Van de Katholieke Kerk in Myanmar wordt verwacht dat ze een vooraanstaande rol zal spelen in het natievormingsproces en dat ze het voortouw zal nemen om de nationale verzoening tot stand te brengen. Het pausbezoek zal de rol van de Katholieke Kerk in Myanmar voor de vreedzame ontwikkeling van het land in de verf zetten.

Welke zijn de grootste pastorale uitdagingen voor de katholieke Kerk in uw land?

De meerderheid van onze katholieke gelovigen wonen in landelijke en afgelegen gebieden, aangezien de meeste mensen in Myanmar niet in steden wonen. Er leven nog altijd katholieken in bijzonder afgelegen en moeilijk bereikbare regio’s waar geschikte transportmiddelen ontbreken. Talrijke kinderen verlaten de school op jonge leeftijd en ze hebben geen toegang tot degelijk onderwijs. Daarom zijn er problemen met de voedselvoorziening, wat tot een risicovolle migratie en tot mensenhandel heeft geleid. Er moeten gezamenlijke inspanningen worden geleverd om de plattelandsgebieden beter te ontwikkelen. Catecheseonderricht en een doorgedreven pastorale begeleiding voor de katholieken kunnen problematisch zijn. In een aantal gebieden woeden nog altijd onopgeloste gewapende conflicten en het is altijd een grote uitdaging om onder dergelijke omstandigheden pastorale zorg aan te bieden.

Verleden jaar heeft Kerk in Nood in Myanmar projecten met een totaal bedrag van meer dan 1,1 miljoen euro ondersteund. De steun ging vooral naar de bouw en reparatie van kerken en andere religieuze gebouwen, de aanschaffing van voertuigen voor de pastorale activiteiten, de opleiding van priesters, kloosterbroeders en –zusters en leken en naar projecten voor de verdieping van het geloof onder de bevolking.

Door Irene Eschmann

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation