Misintenties voor 20 Jezuïeten in Assam (India)

FacebookTwitterGoogle+

Als je de naam „Assam“ hoort, denk je eerst aan de gelijknamige thee en inderdaad, de deelstaat Assam in het Noordoosten van India is het grootste aaneengesloten gebied in de wereld waar thee wordt verbouwd.

Miljoenen mensen verhuren zich als theeplukkers. Velen van hen behoren tot achtergestelde etnische minderheden. Zij kunnen niet lezen, noch schrijven en worden uitgebuit. De ouders werken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op de plantages. Zij hebben nauwelijks tijd om zich om hun kinderen te bekommeren en omdat zij zelf geen schoolopleiding hebben gehad, sturen zij hun kinderen ook niet naar school.

Toekomst voor kinderen

INDIA / NATIONAL 13/02670 2200 MO for 73 priests of Ranchi Jesuit Society (SJ): The priest is distributing holy communion during holy mass Used as Illustration for the Internet Project INDIA / NATIONAL 14/02848 PrID 1403002

De Jezuïeten hebben zich tot taak gesteld te zorgen voor een betere toekomst voor deze kinderen. „Ik werk hier nu 18 jaar. Vanaf de eerste dag heb ik de misère gezien, waarin deze mensen leven. De sleutel voor een betere toekomst ligt in een betere schoolopleiding. Wij proberen de ouders ervan te overtuigen dat zij hun kinderen naar school moeten sturen“, zegt Pater Xavier Lakra.

Eigenwaarde

Dankzij de inzet van de Jezuïeten leren ook de volwassenen lezen en schrijven. „Tot voor kort konden zij niet eens hun eigen naam schrijven. Zij moesten hun vingerafdruk afgeven om iets te kunnen ondertekenen, en werden vaak bedrogen en uitgebuit. Ondertussen hebben velen van hen leren lezen en schrijven. Zo zijn zij ook niet meer hulpeloos aan uitbuiting overgeleverd“. Wat de mensen echter vooral nodig hebben is ondersteuning door zielzorg. De mensen houden van de Kerk en zijn diep vroom. Zij moeten echter het gevoel ontwikkelen dat zij als kinderen van God werkelijk een waardigheid hebben, want zij voelen zich waardeloos, omdat zij helemaal onderaan staan op de maatschappelijke ladder. Het is een belangrijke taak om hun de Liefde van God mee te delen.

De twintig Jezuïeten, die in Assam de zielzorg voor de theeplukkers verzorgen, hebben het afgelopen jaar 800 misintenties ten bedrage van totaal 6400 euro ontvangen van onze weldoeners, zodat zij hun waardevol dienstwerk aan deze achtergestelde gemeenschap kunnen voortzetten.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt.

Mededeling bij overschrijving: 317-00-misintenties

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation