Misintenties en bezinningsdagen voor 27 jezuïetenpaters in India

27/09/2019 Leuven – De bondsstaat Assam staat vooral bekend wegens zijn reusachtige theeplantages. Hier werken er miljoenen mensen. Een groot deel van hen behoren tot etnische minderheden die in de samenleving helemaal onderaan op de sociale ladder staan. 27 jezuïetenpaters staan in voor de pastorale zorg voor de theeplukkers. De meeste mensen hebben een sterk geloof en een groot verlangen om aan het leven van de Kerk deel te nemen, de sacramenten te ontvangen en te groeien in het geloof. Tegelijk helpen de jezuïeten hen echter ook om hun concrete levensomstandigheden te verbeteren. Ze moedigen vooral de ouders aan om hun kinderen naar school te sturen. Vaak zijn de ouders immers niet overtuigd van de noodzaak van een schoolse opleiding, aangezien ze zelf nooit naar school zijn geweest. Op dit vlak leveren de paters een waardevolle bijdrage om hen van het tegendeel te overtuigen. Ook besluiten sommige volwassenen om nog te leren lezen en schrijven, want vaak kunnen ze zelfs hun eigen naam niet schrijven. Ze ondertekenen documenten met een vingerafdruk, maar ze kunnen niet lezen wat ze precies ondertekenen en daardoor kunnen ze gemakkelijk worden bedrogen.

De missie van de jezuïeten in deze regio is nog jong en de paters zijn op hulp aangewezen. Daarom zouden we hen met misintenties willen ondersteunen. De paters vieren de Heilige Mis dus voor de intenties van onze weldoeners en krijgen daarvoor een gift die hen helpt om in hun levensonderhoud te voorzien. Hoewel voor een Heilige Mis niet kan worden “betaald”, bestaat er in de Kerk een lange traditie om priesters die een Heilige Mis opdragen voor een welbepaalde intentie, bijvoorbeeld voor een overledene, een gift te schenken. Dit is geen “vergoeding”, maar een uiting van de liefde en de dankbaarheid vanwege de gelovigen. In arme landen zijn misintenties vaak de enige inkomsten waarover priesters kunnen beschikken. We zouden misintenties voor een totaal bedrag van 7.500 euro aan de 27 jezuïetenpaters in Assam willen bezorgen. Per priester komt dat neer op bijna 280 euro voor een volledig jaar.

Bovendien hebben onze weldoeners de paters met 1.300 euro geholpen om aan een retraite, dus aan geestelijke bezinningsdagen, deel te nemen die een week duurde. Zo kunnen ze zichzelf spiritueel en moreel opnieuw opladen. God zal het u allen lonen!

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 317-04-masses 

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid