Mexico – Success Story: 30.000 kinderbijbels in het Tzeltal, een Amerindische taal

17/10/2018 Leuven – Een klein rood boekje is sinds bijna 30 jaar de wereld aan het veroveren: van de Kinderbijbel “God spreekt tot zijn kinderen” die Kerk in Nood uitgeeft, werden al ongeveer 51 miljoen exemplaren gedrukt in ongeveer 190 talen. Pater Werenfried, de stichter van Kerk in Nood, had dat goed gezien: “Kinderen hebben iets nodig zoals een kinderbijbel, opdat het beeld van Christus in hen zou leven. Ook verhalen uit het Oude Testament over Noa, Abraham, Jozef, Mozes en David spreken hen erg aan. Toch blijft het verlangen naar een bijbel voor veel kinderen uit de derde wereld onbeantwoord. Ze zijn zo arm dat ze zich dat niet kunnen veroorloven.” Toen heeft hij besloten om aan de kinderen van de hele wereld een kinderbijbel te schenken.

In sommige talen is de Kinderbijbel zelfs het enige boek dat in die taal bestaat.

De Jezuïeten die in het bisdom San Cristobal de Las Casas (in het zuiden van Mexico) werken, hebben die kinderbijbel in het Tzeltal vertaald; dat is een Amerindische taal die door ongeveer een half miljoen mensen in de regio gesproken wordt. Voor de meeste van hen is het Spaans de eerste vreemde taal, voor zover ze die spreken.

Onze weldoeners hebben 18.000 euro bijgedragen tot het drukken van 30.000 kinderbijbels. Dankzij uw hulp kunnen de kinderen het Woord Gods in hun moedertaal leren kennen. Voor hen is dat kleine boek een immense schat. Dank aan iedereen die heeft meegeholpen!

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 230-04-89 Mexico

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid