Meer steun voor het Midden-Oosten nu de crisis aanscherpt

FacebookTwitterGoogle+

Kerk in Nood kondigt extra noodpakketten aan voor de mensen in Syrië en Irak die de vervolging ontvluchten en kampen met de ongemakken van de winter.
We ontvouwen 19 hulpprogramma’s in Syrië en 11 in Irak met levering van voedsel, medicijnen, onderdak en pastorale zorg.

Irak

De projecten omvatten extra steun voor gezinnen die gevlucht zijn voor ISIS in Noord-Irak:
• Kerk in Nood helpt bij de bouw van een peutertuin voor 125 kinderen van christenen die gevlucht zijn naar Erbil in de Koerdische regio van Noord-Irak.
• Kerk in Nood financiert de bouw van douches, lavabo’s en toiletten in het Werenfried Opvangcentrum te Erbil.
• Kerk in Nood steunt de aanleg van elektriciteits- en waterleidingen en helpt in de voedselbedeling van een vluchtelingenkamp voor christenen in de Iraakse hoofdstad Bagdad.
• Kerk in Nood helpt ook bij de bouw van een kapel in hetzelfde vluchtelingenkamp.
• Kerk in Nood geeft financiële steun voor het levensonderhoud van 182 gevluchte christelijke gezinnen in het aartsbisdom Kirkoek en Sulaimanya.

151217 meerhulp6

Syrië151217 meer hulp2

In Syrië bestaan de noodhulp en de projecten van Kerk in Nood uit:
• Een auto voor de zusters die een kliniek uitbaten in Damascus
• Financiële steun van scholen in de zogenaamde Vallei van de Christenen, Marmarita, voor o.a. lonen van leraren en studiebeurzen voor leerlingen en studenten.
• Verwarmingstoestellen en brandstof voor gezinnen die van Alqariatin naar veilige gebieden in Horns, Fairozah en Zaidal zijn gevlucht.
• Voeding en basisproducten voor 4.500 gezinnen in Homs

Kerk in Nood geeft geen details van bedragen opdat de ontvangers van de hulp geen doelwit zouden worden. Sinds het ontstaan van het conflict heeft Kerk in Nood meer dan 15,1 miljoen euro gegeven voor projecten in Irak en meer dan 9,6 miljoen euro aan projecten in Syrië.

Hulp dringend nodig

De hulpcoördinator voor de projecten in Syrië priester Andrzej Halemba zei: “De steun die Kerk in Nood verleent aan de christenen in landen zoals Irak is dringend nodig. De overheidsinstellingen doen veel te weinig voor deze gemeenschappen die voor het ogenblik zo erg worstelen. We mogen niet vergeten hoe de christenen generatieslang en eeuwenlang aan de samenleving hebben bijgedragen en nu ze in nood zijn, worden ze door iedereen vergeten.”

Volgens rapporten zijn er in totaal 12, 2 miljoen personen hulpbehoevend in het door oorlog verscheurde Syrië en schat men dat er 7,6 miljoen mensen in het land zelf op de dool zijn als het gevolg van het conflict. Sinds de aanvang van de burgeroorlog in 2011 is de christelijke bevolking met twee-derde verminderd en blijven er vandaag nu minder dan 250.000 christenen in Syrië over.

In Irak zijn125.000 mensen in twee dagen tijd moeten vluchten, toen ISIS (Daesh) de noordelijke stad Mosoel innam in augustus 2014. In de laatste 18 maanden is het duidelijk geworden dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat deze door de invasie ontheemde bevolking snel naar huis zal kunnen terugkeren.

151217 meer hulp1Partners

Kerk in Nood heeft er zich toe verbonden een aantal projecten in het Midden-Oosten steun te blijven verlenen met inbegrip van medische verzorging, wederopbouw van huizen en scholen, voedselpakketten, pastorale dienstverlening en onderwijs.

De Chaldeeuws katholieke aartsbisschop van Erbil, Mgr. Bashar Warda, dankte Kerk in Nood en zei: “Dankzij de steun van de katholieke hulporganisaties zijn we erin geslaagd enkele noden tegemoet te komen en kunnen we deze gezinnen in de toekomst blijven begeleiden en degelijke levensomstandigheden aanbieden…”

Kerk in Nood geeft ook hulp aan projecten voor gezondheidszorg via projectpartners zoals zuster Annie Demerjian. Met haar kleine team vroeg zuster Annie meer dan 13.700 euro waarmee ze gezondheidsproblemen kan aanpakken zowel lichamelijke als geestelijke kwalen.

151217 meerhulp 5De betrokkenheid van Kerk in Nood in de steun voor de christenen in Irak en Syrië heeft ook zijn vruchten afgeworpen op andere minder voor de hand liggende terreinen. In oktober 2015 slaagde pater Jacques Mourad erin na 84 dagen te ontsnappen uit een cel van Daesh, daarbij geholpen door een vriend die onder de indruk was van zijn hulpprojecten in Qaratayn, gefinancierd door hulporganisaties o.m. Kerk in Nood.

In een gesprek met Kerk in Nood zei pater Mourad: “Het goede werk dat ik kon verrichten voor de bevolking, dankzij de steun van Kerk in Nood, heeft een doorslaggevende rol gespeeld in mijn bevrijding. Ik ben er zeker van dat het één van de redenen was dat IS ervan weerhouden heeft om mij te doden.”

Op de vergadering van de Belgische Bisschoppenconferentie van 8 oktober werd beslist dat de collecte van Kerstmis 2015 bestemd is voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten en de vluchtelingen. Het bedrag van de opbrengst zal bekend gemaakt worden aan de pers. Het wordt als volgt verdeeld: 45% voor Caritas International, 45% voor Kerk in Nood en 10% voor het Steuncomité aan de Christenen van het Midden-Oosten).

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation