Meer dan 111 miljoen euro steun voor de Kerk wereldwijd

21/06/2019 Leuven – 111,1 miljoen euro voor de noodlijdende, verdrukte en vervolgde Kerk overal ter wereld. Dat is het totale bedrag aan schenkingen en giften dat door Kerk in Nood (de organisatie die internationaal bekend staat onder de afkorting ACN, Aid to the Church in Need) in 2018 werd verzameld door de 23 nationale secretariaten en door de internationale hoofdzetel van de hulporganisatie.

Dankzij die inkomsten, die afkomstig zijn van privéschenkingen en -giften van meer dan 330.000 weldoeners van ACN uit diverse landen, konden 5.019 projecten in 139 landen worden gefinancierd.

“Wij zijn diep onder de indruk van de gulheid van onze weldoeners overal ter wereld”, aldus Thomas Heine-Geldern, uitvoerend president van de katholieke hulporganisatie, bij de voorstelling van het jaarverslag. “Hun offers en hun geloof hebben eens te meer bergen verzet!”

Net als in de afgelopen jaren werd een groot deel van de schenkingen en giften besteed aan projecten in Afrika (27 %) en in het Midden-Oosten (25 %). In de laatste jaren is de hulp aan het Midden-Oosten aanzienlijk toegenomen. Sinds het begin van de zogenaamde “Arabische Lente” in 2011 heeft de pauselijke stichting in die regio projecten voor een totaal bedrag van 99 miljoen euro gerealiseerd, waarvan meer dan 18 miljoen euro alleen al in 2018. De noodhulp voor duizenden christenen, die vooral in het Midden-Oosten uit hun woonplaats werden verdreven en op de vlucht zijn, vertegenwoordigde vorig jaar meer dan 12 % van de totale toegekende hulp. Het is echter vooral belangrijk om de aandacht te vestigen op de grote inspanningen die voor de heropbouw van christelijke huizen in Syrië en in Irak werden geleverd. Die inspanningen werden mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning die ACN heeft geboden. Zo werden dankzij de hulp van de stichting in het Midden-Oosten 1.479 christelijke huizen en woningen heropgebouwd.

Ook het land dat in 2018 de meeste hulp van ACN heeft gekregen, bevindt zich in het Midden-Oosten. Het gaat hierbij om Syrië, waar projecten voor een totaal bedrag van ruim 8,6 miljoen euro werden uitgevoerd. Het land kreeg ruim 2,9 miljoen euro meer hulp dan in 2017. Op de tweede plaats van de lijst van ontvangende landen staat een ander land uit het Midden-Oosten, namelijk Irak, waar vorig jaar projecten voor een totaal bedrag van 6,5 miljoen euro werden gefinancierd. Daarna komen India (5,2 miljoen euro), Oekraïne (3,2 miljoen euro) en de Democratische Republiek Congo (2,8 miljoen euro).

Wat de domeinen betreft waarop hulp werd geboden, komen bouw- en wederopbouwprojecten met een totaal bedrag van meer dan 23,2 miljoen euro op de eerste plaats. Ze vertegenwoordigen 31,9 % van alle hulpinitiatieven. Met die hulpmaatregelen konden 2.470 woonhuizen, kapellen, kerken, kloosters, seminaries en pastorale centra worden gebouwd of heropgebouwd.

Op de ranglijst van hulpmaatregelen volgen de misintenties (16,4 %) op de tweede plaats. In 2018 hebben van dit bijzonder soort ondersteuning, die levensnoodzakelijk is in arme regio’s waar de priesters geen enkele andere vorm van financiële steun krijgen, 40.569 priesters kunnen profiteren. Op die manier kon één op de tien priesters wereldwijd worden geholpen. Vorig jaar werden in totaal 1.421.001 Heilige Missen gevierd voor intenties van de weldoeners van ACN, ofwel één Mis om de 22 seconden.

Op de derde plaats voor onze hulp komt de vluchtelingen- en noodhulp, met een even groot aandeel als de ondersteuning voor de opleiding van priesters en kloosterlingen (12,4%). In 2018 heeft ACN de opleiding van 11.817 seminaristen ondersteund, of één op de tien seminaristen wereldwijd, naast de voortgezette studies van 4.370 priesters. Dankzij misintenties konden wij bovendien 1.383 priesters helpen die instaan voor het onderricht aan priesterseminaries.

Een bijzonder belangrijke plaats wordt ook ingenomen door de geloofseducatie voor leken, die op de vijfde plaats komt en waaraan 11,2 % van de hulp werd besteed. Vorig jaar werd de opleiding van 14.169 catecheten en geëngageerde leken gefinancierd.

De zesde categorie betreft de terbeschikkingstelling van transportmiddelen voor pastoraal werk (6,8 %): 907 voertuigen, namelijk 370 auto’s, 189 motorfietsen, 342 fietsen, 2 vrachtwagens, 2 bussen en 2 boten. Op de zevende plaats komen de ondersteuning van christelijke media en de publicatie van bijbels en andere religieuze literatuur, evenals de uitgave van eigen publicaties (4,6 %). In totaal konden in 2018 dankzij de stichting 1.103.480 boeken worden gepubliceerd en verspreid.

De cijfers tonen duidelijk aan dat er fundamentele steun wordt verleend aan de Kerk overal ter wereld. Het gaat daarbij om een ondersteuning die dicht bij de vervolgde Kerk staat en die op een concrete manier op de aanvallen reageert waarvan de christelijke geloofsgemeenschappen wereldwijd steeds vaker het slachtoffer worden. Naar aanleiding van de tragische aanslagen die onlangs, op Paaszondag, in Sri Lanka plaatsvonden of van de frequente aanslagen in landen als Pakistan en Nigeria heeft Kerk in Nood altijd en snel gereageerd en zodoende de diep getroffen gemeenschappen geholpen om opnieuw op te staan en hun aanwezigheid te versterken, zelfs op plaatsen waar de christenen slechts een kleine en onderdrukte minderheid vormen.

Dat heeft Kerk in Nood mogelijk gemaakt door de ondersteuning van gezinnen van slachtoffers en door de heropbouw van vernielde kerken. Daarnaast heeft de hulporganisatie eveneens de priesters en kloosterlingen geholpen om hun dienst verder te zetten. Dit alles heeft duidelijk aangetoond dat het geloof in staat is om haat te overwinnen.

Door Marta Petrosillo

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Name(Vereist)
Adres(Vereist)
U zal worden omgeleid naar een beveiligde betaalpagina om uw betaling te voltooien.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid