Massamedia en (Centraal) Afrika: warme relatie of gedwongen huwelijk?

FacebookTwitterGoogle+

Hoe gaan massamedia om met (Centraal) Afrika en de conflicten ter plaatse? VRT-journalist Peter Verlinden, specialist ter zake, sprak over dit onderwerp op onze eerste campagnedag in de abdij van Averbode.

Peter Verlinden wordt ingeleid door directeur Uma Wijnants

Peter Verlinden wordt ingeleid door
directeur Uma Wijnants

Verschillende factoren oefenen een invloed uit op verslaggeving uit het buitenland. “Een individuele journalist, zoals ikzelf, heeft weinig inbreng in het nieuws dat wel of niet verschijnt op televisie,” vertelt Peter Verlinden. Een bepalende rol spelen bijvoorbeeld de internationale persagentschappen, waarvan winst maken het hoofddoel is. Zij houden meer rekening met ‘grote’ klanten, (Amerikaanse) nieuwsnetwerken die een groot publiek kunnen bereiken. Dit verklaart waarom wereldwijd gelijkaardige topics in het buitenlands nieuws worden getoond en waarom bepaalde regio’s veel minder in de kijker worden gezet. “Wanneer men de berichtgeving over Irak bekijkt, een land waar Amerika nauwe banden mee heeft, zien we dat er ongeveer duizend keer meer berichten over verschijnen dan over de Democratische Republiek Congo.”

Daarnaast hebben de media een perverse fascinatie voor oorlog en geweld en verwaarlozen ze de vredebrengende krachten die werkzaam zijn. Oorlogsjournalistiek focust op oorlog en geweld en de zichtbare effecten ervan. “Deze vorm van journalistiek verklaart bijvoorbeeld waarom positieve verhalen, zoals wat de Kerk in de Centraal-Afrikaanse Republiek verwezenlijkt heeft, ons nieuws niet halen,” legt Peter Verlinden uit. Een alternatief is vredesjournalistiek, waarin men het conflict analyseert, meer achtergrondinformatie geeft en focust op een alternatieve en vreedzame manier om een oplossing te bieden voor het conflict.

Aandachtige toehoorders voor journalist Peter Verlinden

Aandachtige toehoorders voor journalist
Peter Verlinden

Tenslotte eindigde Peter zijn lezing met een voorbeeld van de media-aandacht voor Centraal Afrika. De honderdduizenden vluchtelingen die in Oost-Congo verbleven na de genocide in Rwanda werden door de massamedia volledig verwaarloosd. Eén van de oorzaken van deze verwaarlozing was het gebrek aan kennis bij de journalisten over deze regio, die op deze manier gemakkelijk gemanipuleerd konden worden door het regime van Paul Kagame in Rwanda. Eerder in zijn lezing had hij reeds een link gelegd tussen de gespecialiseerde kennis van journalisten en de vereenvoudigde verslaggeving over het conflict in de Centraal-Afrikaanse Republiek: “Er zijn zeer weinig gespecialiseerde journalisten. Ik denk dat 80% van de journalisten aanwezig in de Centraal-Afrikaanse Republiek weinig specifieke kennis had van het terrein en van het conflict”.

Getuigenis van Mgr. Albert Vanbuel

Mgr. Albert Vanbuel sdb

Mgr. Albert Vanbuel sdb

Mgr. Albert Vanbuel bevestigde in zijn getuigenis de nood aan media-aandacht voor wat er zich afspeelt in de Centraal-Afrikaanse Republiek. “De meeste mensen hier in België zijn op de hoogte van de situatie ter plaatse door de nieuwsbrieven die ik verzend,” vertelde hij.
In zijn getuigenis stond hij erop om twee belangrijke zaken aan te kaarten. Ten eerste is het conflict in de Centraal-Afrikaanse Republiek geen religieus conflict, hoewel de internationale media religie wel als algemene oorzaak van het conflict bestempelen. Rebellengroeperingen uit het noorden (Séléka), met de steun van huurlingen uit Tsjaad en Soedan, zijn omwille van de mislukte vredesonderhandelingen al plunderend naar Bangui getrokken. Daarop is een tegenbeweging van gewapende milities ontstaan, de Anti-Balaka genaamd (‘ik verweer mij tegen de verwondende kogels’). “In de nieuwsberichten die wij ter plaatse ontvingen, sprak men telkens over moslim- en christenmilities, maar dit beantwoordde niet aan de werkelijkheid. Wij hebben ons tegen deze uitspraken verzet. Hierin hebben de media ons echt niet geholpen,” aldus Mgr. Vanbuel.
Ten tweede haalde hij aan dat het bezoek van de Paus aan de Centraal-Afrikaanse Republiek in november 2015 een zegen is geweest. Ondanks de onrust en de negatieve reisadviezen van de internationale gemeenschap, heeft de Paus besloten om het land te bezoeken, waarbij hij zei: “Ik ben niet bang voor de rebellen, maar wel voor de muggen”.

 

Pater Bernard Kinvi uit de Centraal-Afrikaanse Republiek

Pater Bernard Kinvi uit
de Centraal-Afrikaanse Republiek

Getuigenis van pater Bernard Kinvi
Ook pater Bernard Kinvi getuigde over het bezoek van Paus Franciscus aan de Centraal-Afrikaanse Republiek. Zo vertelde hij dat hij verwonderd was over de verzoening die reeds tijdens de voorbereidingen plaatsvond: “De Paus had een bezoek aan de islamitische wijk en de moskee in Bangui op het programma staan. De chefs van de Séléka legden de moslims op om de wijk voor te bereiden op de komst van de Paus en zelfs om de christenen te helpen bij de voorbereiding van de vieringen in de kathedraal. Dat was een zeer ontroerend moment.” Deze wijken waren voor het pausbezoek afgesloten voor de buitenwereld. Het was onmogelijk om er binnen of buiten te gaan omwille van de vele Anti-Balaka-milities. Nu kan men opnieuw vrij rondlopen op straat en ook de moslims kunnen opnieuw handel drijven.
“De huidige president is naar de Paus gegaan om hem te bedanken voor de vrede die hij in het land terugbracht, waarop de Paus zei dat de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn hart gestolen heeft,” vertelde pater Kinvi.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation