Marawi: “ontheiligde katholieke kathedraal heroverd”.

FacebookTwitterGoogle+

08/09/2017: Na meer dan drie maanden hebben de strijdkrachten van de Filippijnen (AFP) de Sint-Mariakathedraal in Marawi ontruimd en heroverd.

De kathedraal werd op 23 mei 2017 ontheiligd en vernield door terroristen die aanleunen bij ISIS. Het Filippijnse leger moest de springtuigen verwijderen die in de kerk waren geplaatst. Het AFP heeft ook video-opnames van de ruïnes van de kerk openbaar gemaakt.

Op die videobeelden zijn de met kogels doorzeefde muren van de kathedraal te zien, net als brokstukken van vernielde iconen en van andere voorwerpen waarmee de grond is bezaaid. Het altaar werd volledig verwoest. Het enige wat nog rechtop staat, is één enkel onthoofd beeld.

Behalve de kathedraal konden de Filippijnse soldaten ook de Grote Moskee ontruimen, de grootste gebedsplaats voor moslims in Marawi. Hoewel ze niet zo erg was vernield als de katholieke kathedraal, maakte het leger bekend dat de terroristen gaten en tunnels onder de heilige plaats hadden gegraven en schietgaten in de muren van de moskee hadden geboord om vuurgevechten aan te gaan met de regeringstroepen.

In de afgelopen drie maanden hadden de militairen omvangrijke bombardementen uitgevoerd op de stad Marawi, maar uit respect voor de Maranao, de islamitische etnische groep voor wie Marawi al eeuwenlang hun thuis is, bewust vermeden om moskeeën te bombarderen.

Volgens Norodin Alonto Lucman, een van de stamhoofden van de Maranao is het voor moslims verboden om de moskeeën te gebruiken voor acties die zowel aan moslims als aan niet-moslims schade toebrengen.

“Dat bewijst alleen maar dat die mensen geen enkel respect hebben voor eender welke godsdienst, of het nu om christenen of om moslims gaat”, aldus luitenant-generaal Carlito Galvez Jr., die aan het hoofd staat van het West Mindanao Commando van het AFP.

Islamitische geestelijken hebben ondanks het dreigement van de terroristen om elke moslim te doden die kritiek heeft op ISIS, de verwoesting van de kathedraal openlijk aangeklaagd.

Op 25 augustus 2017 meldde de lokale krant The Philippine Star dat islamitische politieagenten en soldaten in de Masjid Saad Huzam Almusairi, die ze eveneens heroverd hadden op de extremistische groepering Maute, gebeden hebben. Dit was de eerste Jumaah-gebedsceremonie in de Masjid Saad sinds 23 mei.

Het parlementslid Zia Alonto Adiong, de woordvoerder van het Provinciaal Comité voor Crisisbeheer van Marawi, dat onder de autoriteit van de gouverneur in Lanao del Sur valt, zei dat christelijke politieagenten en soldaten zouden helpen om de gebedsplaats schoon te maken en de omgeving ervan te beveiligen.

“Dat was eens te meer een stilzwijgende aanwijzing dat  dit conflict geen conflict tussen moslims en christenen is. Beide groepen werken samen en zorgen voor het herstel van de wet en van de openbare orde in Marawi City”, benadrukte Adiong.

Ondertussen verklaarde de bisschop van Marawi, Edwin dela Peña, in een interview met Kerk in Nood begin deze maand, dat de prelatuur begonnen was met het uitwerken van plannen voor de heropbouw en het herstel van de vernielingen in Marawi.

Op de vraag of er al concrete plannen zijn voor de heropbouw van de kathedraal, antwoordde bisschop dela Peña: “Belangrijker dan de heropbouw van de kathedraal is het herstel van de christelijke geloofsgemeenschap en van haar goede relaties met de moslims die in Marawi wonen.”

Op 8 augustus 2017 spendeerde Kerk in Nood 30.000 dollar aan producten voor persoonlijke hygiëne die onder 1.500 intern ontheemden (IDPs) uit Marawi City werden verdeeld.

Bisschop dela Peña bedankte Kerk in Nood voor de gift, maar vroeg tegelijk aan alle christenen om de intern ontheemden van de prelatuur Marawi en van het bisdom Iligan te ondersteunen. De bisschop drukte de hoop uit dat de christenen zich ervan bewust zouden worden dat Christus ook aanwezig is in de niet-christenen die lijden.

“Wanneer wij onze missie vervullen, vragen wij ons niet af of de mensen die wij helpen christen zijn, wij maken geen onderscheid. Ik hoop dan ook dat wij bij onze hulpverlening niet meer zullen kijken welke godsdienst iemand heeft, maar dat wij zullen helpen omdat de Heer ons zegt dat zij uw broeders en uw zusters zijn. Wij helpen omdat het nodig is en om dat God ons oproept te helpen waar er nood heerst”, aldus bisschop dela Peña.

Nog altijd controleren ongeveer 30 tot 45 leden van de voordien 200 zwaarbewapende en bij ISIS aanleunende terroristische groepering een stuk grond van naar schatting 600 m² in Marawi. Daar houden ze nog ongeveer 56 christelijke gijzelaars gevangen, onder wie de vicaris-generaal van de prelatuur, pater Teresito “Chito” Suganob.

Door Josemaria E. Claro

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation