Loof de Heer, alle schepselen God – Wereldgebedsdag voor de Schepping

FacebookTwitterGoogle+

Paus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping. Voor de orthodoxe Kerken is die dag al langer aan de schepping gewijd. De Paus schrijft o.a. dat “De jaarlijkse Werelddag van Gebed voor de Zorg voor de Schepping aan de individuele gelovige zowel als aan de gemeenschappen een passende gelegenheid biedt om hun persoonlijke roeping te herbevestigen dat ze rentmeesters zijn van de schepping …”

Elektriciteit met zonne-energie op het parochiehuis in Cap-Haïtien

Elektriciteit met zonne-energie op
het parochiehuis in Cap-Haïtien

 

Zonne-energie op Haïti

Kerk in Nood helpt al langer projecten die aandacht hebben voor het milieu. Zo financierde onze hulporganisatie de plaatsing van zonnepanelen op het dak van een parochiehuis in de havenstad Cap-Haïtien op het Caraïbisch eiland Haïti. Dankzij het zonne-energiesysteem kan de priester gemakkelijk de ochtendmis opdragen en avondactiviteiten organiseren. De elektriciteit komt ook de schoolkinderen ten goede die nu niet meer in het halfduister hun schoolwerk moeten maken.

 

Missieboot met een koelkast

Missieboot met zonnepanelen in het Amazonegebied

Missieboot met zonnepanelen
in het Amazonegebied

In Brazilië bezoeken de kapucijnerbroeders de inheemse katholieke geloofsgemeenschappen in het Amazonegebied. De dorpen zijn alleen per boot bereikbaar. De missieboot speelt niet alleen een rol bij de geloofsopvoeding maar redt ook mensenlevens, zoals die keer dat een meisje met een blindedarmontsteking naar het hospitaal werd gebracht. De boot heeft onlangs zonnepanelen gekregen. Dankzij de elektriciteit hebben de broeders nu een koelkast op de boot waarin ze medicijnen kunnen bewaren en waardoor ze een satelliettelefoon kunnen meenemen wat de veiligheid op reis aanzienlijk verhoogt. Lees meer…

 

Zuiver water in Zuid-Soedan

Een nieuwe waterput in Zuid-Soedan

Een nieuwe waterput in Zuid-Soedan

De Congregatie van de „Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria“ is actief in tal van Afrikaanse landen o.a. in Zuid-Soedan, een land dat verzinkt in chaos en geweld. De paters brengen troost, hoop en materiële steun naar de verarmde bevolking. Met de steun van Kerk in Nood bouwen ze in Barsherki een nieuw parochiehuis dat voorzien wordt van elektriciteit en zuiver water en dat is goed zowel voor de paters als voor de lokale bevolking.

 

Kerk in Nood bidt mee

Kerk in Nood nodigt allen uit om mee te bidden op 1 september opdat onze schepping goede rentmeesters zou hebben.

Lofzang Dan. 3, 57-88.56 Loflied van de gehele schepping

Looft de Heer, alle schepselen Gods,
prijst en verheft Hem eeuwig.
Looft de Heer, hemelse sferen,
boden des Heren, prijst Hem.
Looft Hem, wateren boven de hemel,
hemelse machten, prijst Hem.
Looft de Heer, zon en maan,
sterren des hemels, prijst Hem. _
Looft de Heer, regen en dauw,
alle stormwinden, prijst Hem.
Looft de Heer, vuur en hitte,
koude en warmte, prijst Hem. _
Looft Hem, nevels en buien,
hagel en vorst, prijst de Heer.
Looft de Heer, ijs en sneeuw,
nachten en dagen, prijst Hem. _
Looft de Heer, licht en donker,
bliksem en wolken, prijst Hem.
Loof de Heer, heel de aarde,
prijs en verhef Hem eeuwig. _
Looft de Heer, bergen en heuvels,
al wat daar groeit, prijs de Heer.
Looft de Heer, zeeën en stromen,
bronnen van water, prijst Hem. _
Looft de Heer, zeegedrochten,
alles wat leeft in het water,
vogels des hemels, prijst Hem.
Looft Hem, wilde en tamme dieren,
mensenkinderen, prijst de Heer. _
Israël, loof de Heer,
prijs en verhef Hem eeuwig.
Looft de Heer, priesters des Heren,
al zijn dienaren, prijst Hem. _
Looft Hem, geesten van de rechtvaardigen,
vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
Looft Hem, Ananja, Azarja, Misaël,
prijst en verheft Hem eeuwig. _
Loven wij Vader en Zoon en Geest,
laat ons Hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
Geprezen Gij, Heer, in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation