Libanon: “Hoop is ons dagelijks brood.”

Libanon wordt vaak geprezen als model voor het hele Midden-Oosten, niet in de laatste plaats vanwege de relatief stabiele coëxistentie van religies. Maar het evenwicht begint af te brokkelen, omdat steeds meer christenen hun vaderland verlaten. In augustus 2020 werd Beiroet opgeschrikt door een van de ernstigste niet-nucleaire explosies in de geschiedenis van de mensheid. Een deel van de hoofdstad van Libanon bevindt zich in puin – en daarmee het hele land. Libanon lijdt onder wanbeheer, corruptie, een bankencrisis en politieke crisis.

Pater Jad Chlouk, pastoor van de Maronitische Sint-Joriskathedraal in Beiroet, beschrijft hoe de Kerk er nu aanwezig is om de noodlijdenden te helpen. Deze 38-jarige priester leidt de parochie van de kathedraal die zelf ook zwaar beschadigd is door de explosie. De internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood financiert de restauratiewerkzaamheden aan deze kathedraal en aan 16 andere kerkelijke eigendommen in Beiroet. Het interview werd geleid door Tobias Lehner.

Het leven in Beiroet is niet meer hetzelfde sinds de explosie. Hoe is de stemming in de stad vandaag de dag?
We zijn nog steeds geschokt door wat er in augustus is gebeurd. Herinneringen aan die afschuwelijke dag komen vaak terug, vooral als we de verwoeste huizen, kerken, scholen en ziekenhuizen zien, of als we een plotselinge herrie als donder horen. De stemming is nog steeds gespannen en angstig, maar we proberen desondanks ons geestelijke leven zo goed mogelijk te vernieuwen.

Beschadigd dak van de kathedraal.

In het bijzonder de christelijke wijken werden begin augustus hard getroffen door de explosie, omdat ze dicht bij de haven liggen. Ook de Maronietenkathedraal waar u pastoor bent, werd zwaar beschadigd. Kerk in Nood ondersteunt de wederopbouw. Hoe ver zijn de herstelwerkzaamheden nu, aan het begin van de winter, gevorderd?
Het herstel van de Maronitische kathedraal is een maand geleden begonnen met enkele tijdelijke herstellingen om verdere schade te voorkomen, bijvoorbeeld door binnensijpelende regen. We verwachten het beschadigde dak binnen enkele weken hersteld te hebben en de renovatie van de verbrijzelde ramen en deuren is ook in volle gang.

In hoeverre heeft de Covid-19-pandemie de restauratie en de humanitaire hulpverlening beïnvloed?
De Covid-19-pandemie heeft de restauratie van de kathedraal voornamelijk vertraagd, omdat we een vergunning moesten aanvragen om de werkzaamheden met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen en van de afstandsregels te kunnen verderzetten. Aan de andere kant hebben we geprobeerd de humanitaire hulp in stand te houden. Veel Libanezen lijden zwaar onder de economische crisis, dus we moeten nog dichter bij de mensen in nood staan. Het is soms moeilijk vanwege de geldende hygiënemaatregelen, maar we hebben onze missie op koers gehouden.

Met name veel jongeren hebben meteen na de ramp aangekondigd dat ze Libanon willen verlaten, omdat ze voor zichzelf geen toekomst meer zien in het land. Is dat in de praktijk ook gebeurd en wat betekent dat voor de christelijke gemeenschap in Libanon?
Uit de statistieken blijkt dat er meer dan 380.000 verzoeken om immigratie zijn ingediend bij de ambassades van de EU en de landen van Noord-Amerika, en dat de meeste daarvan afkomstig waren van christenen, die zich nu helaas als vreemden in hun eigen land voelen. Dit heeft een negatieve invloed op de hele christelijke gemeenschap, omdat zij daardoor vooral haar jongeren verliest, die hun toekomst zouden moeten zijn. Vandaar dat het aantal christenen in het land met de dag afneemt, wat nog meer druk legt op degenen die in het land blijven omdat ze misschien binnenkort zullen worden vervolgd. Dit is geen samenzweringstheorie, maar de realiteit waarvan we getuige zijn geweest in onze buurlanden waaronder Syrië, Irak, Jordanië en de Palestijnse gebieden.

Bent u bezorgd, als u naar het nieuwe jaar kijkt, of eerder hoopvol?
Hoop is altijd ons dagelijks brood, vooral in deze donkere tijden. Ondanks alles kijken we met hoop naar de toekomst, want we weten dat onze Heer Jezus Christus de Meester van de geschiedenis is, en dat in zijn handen heel onze geschiedenis en ons leven ligt. Met Hem en door Hem zijn we er zeker van dat “alle dingen ten goede werken voor hen die God liefhebben” (Rom 8,28).

Bekijk hier de getuigenis van pater Jad Chlouk:

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid