“Let’s be one”: Kerk in Nood zet jongeren aan om tijdens de Wereldjongerendagen aan de lijdende Kerk te denken

FacebookTwitter
Vrijwilligers van de WJD

Vrijwilligers van de WJD

Königstein (Duitsland), 12.07.2016.-De internationale katholieke hulporganisatie “Kerk in Nood“ (“Aid to the Church in Need” – ACN) zal op de Wereldjongerendagen in Krakau (26-31 juli) van start gaan met de campagne “Let’s be one” (“Laten we één zijn”). Die campagne werd ontworpen om het bewustzijn te wekken voor en solidariteit te tonen met de lijdende Kerk, vooral met de vele jonge Christenen uit de hele wereld die om uiteenlopende redenen niet naar Krakau kunnen komen.

Via allerhande communicatiekanalen en door persoonlijke getuigenissen wil de pauselijke stichting de jongeren op de Wereldjongerendagen informeren over het lijden van Christenen overal ter wereld en op die manier een brug van gebed en solidariteit tussen jonge mensen bouwen. “Het is de bedoeling om één te zijn met de lijdende Kerk, maar er tegelijk voor te zorgen dat de jongeren die overal ter wereld in de meest hachelijke omstandigheden moeten leven door die campagne met ons in Krakau verenigd zijn in het gebed en zich ervan bewust zijn dat wij één lichaam, één Kerk zijn”, benadrukt Mark von Riedemann, directeur Communicatie van Kerk in Nood.

Onder de titel Let’s be one heeft Kerk in Nood in samenwerking met het Catholic Radio and Television Network (CRTN) korte “selfiespots” gemaakt, die een dag in het leven tonen van jonge katholieken in Israël, Papoea-Nieuw-Guinea, Irak, Cuba, Kenia en Polen met een gezamenlijke boodschap: “Wegens oorlog, armoede, de afstand of ons werk als vrijwilliger kunnen wij niet naar Krakau komen, maar we zullen met u verenigd zijn in het gebed.” Om een beter beeld te geven van de alledaagse werkelijkheid van Christenen in nood in diverse landen, zal CRTN tijdens de Wereldjongerendagen in de Kijów-bioscoop een selectie van documentaires en kortfilms vertonen.

ACN-20160713-43428Een van de hoogtepunten van de campagne “Let’s be one” zal worden gevormd door een muziekvoorstelling met als titel “Because of My Name” (“Omwille van Mijn naam”). Pater Waldemar Cislo, de directeur van het Pools nationaal kantoor van Kerk in Nood, licht het idee nader toe: “Christenen zijn de meest vervolgde religieuze groep ter wereld. Gezien het leed en de wreedheid waarmee ze te maken krijgen, kunnen we niet langer zwijgen. Aangezien woorden en muziek het beste middel zijn om jongeren te bereiken, heeft Kerk in Nood besloten om voor de Wereldjongerendagen een oratorium met als titel “Because of My Name“ te componeren dat aan de vervolgde Christenen gewijd is. Tegenwoordig wordt de jongeren verteld dat geloof niet belangrijk en niet eigentijds is. Tegelijk worden christenen op vele plaatsen overal ter wereld gedwongen om een dramatische beslissing te nemen: zich van Christus afkeren om hun leven te redden of hun geloof trouw blijven. In zeer vele gevallen kiezen ze voor het laatste. Met dit oratorium willen we de jongeren tonen dat Christus en het geloof het belangrijkste zijn in het leven. Het muziekstuk is tevens een oproep van Kerk in Nood tot de machthebbers van deze wereld om niet onverschillig te blijven voor het drama van de Christenen die voor hun geloof sterven.”

Het oratorium werd gecomponeerd door Piotr Rubik, een van de bekendste hedendaagse Poolse componisten. Het zal op vrijdag 29 juli om 21:00 uur worden opgevoerd op het centrale marktplein (Rynek Główny) van Krakau, na de kruisweg onder leiding van paus Franciscus.

Om een zo groot mogelijk aantal jonge mensen de kans te bieden de Heilige Vader te zien en met hem en andere jonge Christenen levenservaringen uit te wisselen, ondersteunt de internationale katholieke hulporganisatie de reis naar Krakau van zowat 40 groepen uit verschillende landen: “Voor de Wereldjongerendagen ondersteunen wij groepen jongeren uit diverse delen van de wereld, in het bijzonder daar waar Christenen worden vervolgd of in de minderheid zijn. Het gaat hierbij onder andere om landen als Irak, Turkmenistan, Zuid-Soedan, Tsjaad, Algerije, Syrië,  Pakistan en Bangladesh, om er maar enkele te noemen.

Dankzij de Wereldjongerendagen krijgen die jonge mensen de kans om te ervaren wat het betekent een deel te zijn van de Wereldkerk en te zien dat ze met hun geloof niet alleen staan. Daarnaast geeft die ervaring hen de kracht en de motivatie om in hun landen zelf voor andere jongeren als missionarissen actief te zijn”, aldus Regina Lynch, hoofd van de Projectafdeling van Aid to the Church in Need International.

De hulporganisatie is immens verheugd dat ze door het Comité van de Wereldjongerendagen werd uitgenodigd om actief aan de kruisweg deel te nemen: “Onze groep bestaat uit 21 vertegenwoordigers uit verschillende landen: jongeren van de nationale kantoren van Kerk in Nood zullen het kruis dragen samen met jongeren uit de projectlanden waarvan we de aanwezigheid in Krakau ondersteunen. Die groep zal het kruis dragen van de tweede tot de derde statie. Het zal een zichtbaar teken van eenheid zijn en bijgevolg een nadrukkelijke bekrachtiging van onze campagne “Laten we één zijn”, benadrukt directeur Communicatie von Riedemann.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *