“Laat de kinderen tot Mij komen” – Eén miljoen kinderen bidden de rozenkrans

FacebookTwitter

 

De heilige pater Pio herhaalde regelmatig: “Het zijn de kleine kinderen die de wereld redden door hun gebed.” Misschien voelde deze heilige intuïtief aan dat, net 151007 miljoen_afrikaals Marijke (8 jaar), kinderen met de kralen van gebed vele reuzen zoals Goliath kunnen overwinnen; het zijn de monsters die onze schepping bedreigen zoals honger, onderdrukking en oorlog.

Een speciale dag is zondag 18 oktober. Dan sluiten we aan bij een wereldwijd initiatief: één miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. We hopen dat deze zondag om 9 uur ook veel Nederlandse en Belgische kinderen het rozenkransgebed (of een van de vijf Tientjes) bidden voor vrede in de wereld.

Steun van Kerk in Nood

151007 miljoen_paternosterHet initiatief ging in 2005 van start in Venezuela. Een groep kinderen van een lagere school bad spontaan de rozenkrans en iedereen die er aanwezig was ervoer een gevoel van grote vrede, een vrucht van hun gebed opgedragen aan de Maagd Maria. Kerk in Nood heeft het initiatief van in het begin gesteund en moedigt alle kinderen aan om zich aan te sluiten bij dit gebed voor vrede en eenheid in de wereld. Vorig jaar kreeg dit project “Een miljoen kinderen bidden de rozenkrans voor vrede en eenheid” een steun van 20.000 euro en ook dit jaar schenkt Kerk in Nood 38.600 euro om het initiatief aan te zwengelen.

Om de campagne te bevorderen kan ieder in zijn eigen taal promotiemateriaal vinden zoals brochures die uitleg geven over het bidden van de rozenkrans, een prent van Onze-Lieve-Vrouw, posters, enz.

Daarom worden alle kinderen uitgenodigd het meest bekende gebed, de rozenkrans ter ere van de Moeder van God, te bidden. Ook kinderen die een ander geloof aanhangen mogen meebidden want de geesten en het hart van kinderen zijn nog niet aangetast door etnische, raciale of religieuze geschillen.

In vele landen

151007 miljoen_indiaKinderen van over 90 verschillende landen zullen samen komen om te bidden – in scholen, parochies, kleuterscholen, ziekenhuizen, weeshuizen of gewoon thuis. Ze zullen in eenheid met hun gezinnen bidden voor innerlijke vrede in ieder mensenhart, voor vrede in de samenleving, vrede in het land en vrede overal op aarde.

De kinderen in Azië zullen de eerste zijn om hun stem te verheffen op 18 oktober omdat de ochtend daar het eerst begint. Later sluiten jongeren in Oceanië, Afrika, Europa en de beide Amerika’s er zich bij aan naar mate de dag vordert.

We zijn ervan overtuigd dat het gebed van deze kinderen een boodschap uitdraagt dat het hart van God zal raken. Daarom heeft het een grote kracht en is het van onschatbare waarde. In deze tijd heeft de wereld net nood aan de openheid, de goedheid en de zuiverheid van een kinderlijk gebed.

Promotiemateriaal

Ieder die dat wenst kan bij deze wereldwijde gebedsdag aansluiten en materiaal downloaden van de website www.miokids.org. Wanneer u meebidt dan horen, lezen en zien we dat graag en mag u nieuws hierover, getuigenissen en foto’s doormailen naar info@kerkinnood.be. We sturen het dan door naar miokids@gmail.com.

vredestientje

Vredestientje

€ 5.00

“Ik wens jullie vrede!”

Bid voor vrede in de wereld. Christenen uit alle continenten vormen een vredesketting op dit tientje: Afrika (groen), Amerika (rood), Azië (geel), Europa (wit), Oceanië (blauw).

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *