Kunstenaar Luc Blomme te gast in het programma ‘Kerk in Nood’

FacebookTwitterGoogle+

In de maand augustus is kunstenaar Luc Blomme te gast in het programma ‘Kerk in Nood’ op Radio Maria. Gedurende de maanden september en oktober stelt hij een dertigtal Bijbelse olieverfschilderijen tentoon in het nationaal kantoor van Kerk in Nood in de Abdij van Park in Leuven.

In de uitzending verwijzen de kunstenaar en presentatrice Dorien verschillende keren naar een werk. We plaatsen hieronder de fragmenten van deze uitzending samen met een beeld van het schilderij waarover hij spreekt.

Grote handen

De figuren in de schilderijen hebben vaak grote handen en we vragen aan de Luc Blomme waarom hij ze zo schildert.

150817 luc-blomme-vissers-roeping

Roeping van de apostelen

150817 luc-blomme-kerst (Small) Luc Blomme: “Dat is wel onder invloed van Permeke en het expressionisme. Het symboliseert het werken, het wroeten, maar ook de totale inzet van de mens.”

Dorien Eulaers: “Dat spreekt bijvoorbeeld uit uw werk over de roeping van de twaalf apostelen. Daarover zei u: “Kijk naar de handen. Ze vertrekken met lege handen. Ze zijn ontvankelijk voor wat komen gaat. Het zijn ook gevende handen. Ze geven in hun roeping zichzelf totaal weg om Jezus te volgen.”

De kunstenaar beeldt Jezus nauwelijks af op zijn schilderijen.

150817 luc-blomme-genezing-lamme

Genezing van de lamme

Luc Blomme: “Eén van de redenen waarom ik Jezus niet afbeeld op mijn doeken is omdat Jezus in sommige van mijn werken precies voor mijn schilderij staat. Het beste voorbeeld daarvan is  “De genezing van de lamme”. De lamme kijkt op het schilderij recht in de ogen van Jezus, vragend en hoopvol. Maar die lamme kijkt ook recht in de ogen van de toeschouwer, want mensen kunnen op velerlei wijze bij manier van spreken “lam zijn”, onze hulp nodig hebben. Hoe gaan wij daarmee om? Durven wij de lamme in de ogen kijken of kijken we liever de andere kant uit? Ook bij de genezing van de blinde en de genezing van de melaatse laat ik Jezus achterwege. Bij Zacheus die in zijn boom zit als Jezus passeert, suggereer ik enkel een lichtende hand die naar Zacheus reikt.”

Een beetje stout

Soms wijkt de schilder af van de traditionele afbeelding van een Bijbeltafereel.

Kerst

Kerst

Luc Blomme: “Mijn Kerstschilderij wijkt niet echt af van de traditionele voorstelling, tenzij in sommige details. Het is jammer dat de luisteraar dat schilderij nu niet kan zien.  Ik liet mij inspireren door een uitspraak  van Jesaja die in de Advent te horen is: “De kleinen zal Hij recht verschaffen”. Daarom heb ik eenvoudige herders en ook een mama met een kleuter op de arm op de voorgrond geplaatst. En een beetje ludiek (want ik hou ook wel af en toe van wat humor in mijn werk) heb ik de drie wijzen echt de rol van ‘koningen’ toebedeeld. De groten der aarde… die vast hadden gerekend op een voorbehouden plaats vooraan, maar nu op de achtergrond wat sip staan mee te kijken. Een beetje stout van mij misschien, zoals Ensor dat zou schilderen.”

We vroegen ons ook af of zijn kunst impact heeft op zijn geloof.

Bezoek van Jahweh aan Abraham

Bezoek van Jahweh aan Abraham

Luc Blomme: “Ik kan daar niet direct een pasklaar antwoord op geven. Het schilderen doet mij wel nadenken over bepaalde passages in de Bijbel en de inhoud ervan. Ik tracht via vorm en kleur mijn eigen interpretatie te geven aan die Blijde Boodschap zonder afbreuk te doen aan de authenticiteit ervan. Bijvoorbeeld bij het bezoek van Jahwe aan Abraham plaats ik Sara op de voorgrond als draagster van nieuw leven, teken van toekomst en hoop voor het Godsvolk.”

Steun voor de christenen in Irak

Evangelisatie blijft voor de Kerk in het Midden-Oosten een aandachtspunt. Daarom bezorgt Kerk in Nood met de opbrengst van de tentoonstelling 5000 bijbels in het Arabisch aan de christenen in Irak. Het Chaldeeuwse aartsbisdom van Erbil draagt zelf een deel van de kosten. Aartsbisschop Bashar Matti Warda vraagt aan Kerk in Nood het resterende bedrag van € 30.000.

Mgr. Warda: “Kerk in Nood duizenden christenen van Irak geholpen heeft om opnieuw een bijna normaal leven te leiden. De volgende stap zou moeten zijn om de mensen te laten terugkeren naar hun regio’s van herkomst”. Deze boodschap geeft aartsbisschop Warda ook mee aan het begin van het lied ‘We are one’ van Ooberfuse, een van de songs uit deze uitzending met Luc Blomme.

Kerk in Nood trok voor de vervolgde christenen in Irak meer dan 8 miljoen euro uit sinds augustus 2014. Naast de bouw van scholen, kochten we ook containerwoningen aan en verschaften we voedselhulp.

De christenen in Irak betalen de ultieme prijs voor hun geloof. Een ander lied van Ooberfuse, een band die recent naar Irak reisde, is een eerbetoon aan hen. Ze ontmoetten toen ook priester Douglas Bazi.

Tentoonstelling

Kerk in Nood stelt de Bijbelse olieverfschilderijen van Luc Blomme tentoon in het wagenhuis van de Abdij van Park te Leuven. De tentoonstelling loopt van zondag 13 september 2015  tot en met zondag 18 oktober 2015 en is op weekdagen open van 10u00 tot 16u30 en in het weekend van 14u00 tot 18u00. Op zondag 27 september 2015 bent u welkom voor een beeldmeditatie bij een werk van Luc Blomme met aansluitend vespers in de abdijkerk om 18u15. Priester Marc Roseeuw geeft een rondleiding op 13 september en op 17 en 18 oktober telkens om 15u. Ook de luisteraars van Radio Maria zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Radio Maria

Het programma van Kerk in Nood op Radio Maria wordt uitgezonden elke derde dinsdag van de maand (18 augustus) van 13:00 tot 14:15 en wordt herhaald op vrijdag om 05:00 u, zaterdag om 18:15 u , zondag om 13:00 en de woensdag van de daaropvolgende week om 05:00 u. Later wordt de uitzending ook opgeladen zodat u ze nog eens kunt beluisteren wanneer u zelf tijd hebt:  http://www.radiomaria.be/downloads.php.

U kunt Radio Maria live beluisteren via de kabel, via de frequentie op FM, via DAB+ en op de website www.radiomaria.be.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation