Kinderen bidden voor vrede in de wereld in 2017

FacebookTwitterGoogle+

Het initiatief “Een miljoen kinderen bidden de Rozenkrans” heeft wereldwijd een erge grote weerklank gekregen. In het afgelopen jaar hebben kinderen in 69 landen aan het gebedsinitiatief deelgenomen. Daarom nodigen wij u uit om ook dit jaar opnieuw uw medewerking te verlenen aan het initiatief waarbij kinderen van alle werelddelen  op 18 oktober 2017 om 9 uur (of op een ander tijdstip dat u beter past) de Rozenkrans zullen bidden voor vrede in de wereld.

Zeker in 2017, het jaar van het honderdjarig jubileum van de verschijningen van de Rozenkranskoningin van Fátima, is het beste wat wij voor de vrede in de wereld kunnen doen de boodschap van de hemel opnieuw serieus nemen. Toen paus emeritus Benedictus XVI op 13 mei 2010 op bedevaart ging naar Fátima, zei hij in zijn homilie: “Ik ben naar Fátima gekomen om met Maria en talrijke pelgrims te bidden voor onze mensheid die diep bedroefd is door tegenspoed en leed. (…) Wie meent dat de profetische zending van Fátima afgelopen is, vergist zich.” En hij besloot met de woorden: “Mogen deze zeven jaren die ons scheiden van de honderdste verjaardag van de verschijningen de aangekondigde triomf van het Onbevlekte Hart van Maria bespoedigen.” Deze triomf van de liefde is ons met stellige zekerheid beloofd, maar wanneer hij komt, hangt enkel en alleen van ons af. Indien wij doen wat de Moeder Gods van ons heeft gevraagd, kan Zij de wereld door middel van ons de beloofde vrede schenken.

Is het niet veelzeggend dat God in Fátima kinderen heeft uitgekozen om het belangrijkste vredesplan voor een nieuw tijdperk te openbaren? Aan drie herderskinderen van zeven, negen en tien jaar oud, die niet machtig noch rijk, niet van adel noch geletterd waren, deelde de Heer bij monde van Zijn Moeder mee hoe de Tweede Wereldoorlog kon worden vermeden en hoe de gelovigen onder de beschermende mantel van Maria, de vrouw van de Apocalyps, de Rode Draak zouden kunnen overwinnen. De kinderen begrepen de taal van de Moeder Gods en ze geloofden vooral haar woorden. Moeten wij ons bijgevolg niet nog veel harder inspannen om de kinderen te onderwijzen en hen te ondersteunen opdat ze zouden meewerken aan dit vredesplan dat vandaag de dag actueler is dan ooit?

De Moeder Gods vroeg de kinderen op 13 juli 1917 om de Rozenkrans te blijven bidden, “om de vrede voor de wereld en het einde van de oorlog te bewerkstelligen”. Laten wij dus met hetzelfde vertrouwen als de kinderen van Fátima teruggrijpen op de Rozenkrans, die een zo krachtig wapen is in de spirituele strijd, en laten we een levend voorbeeld worden voor onze kinderen.

Toen zuster Lucia een volwassen kloosterzuster was, gaf ze haar kennis door aan pater Fuentes: “Maria heeft zowel tot mijn neefje en mijn nichtje als tot mij gezegd dat ze de wereld de twee laatste redmiddelen gaf: de Rozenkrans en de verering van het Onbevlekte Hart van Maria … Ziet u, pater, de Moeder Gods heeft in deze recente periode die wij nu meemaken, aan het Rozenkransgebed een nieuwe effectiviteit verleend. Op die manier is er geen enkel probleem, hoe lastig het ook is, en of het nu van tijdelijke of vooral van spirituele aard is, … dat wij door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers niet zouden kunnen oplossen.” Niemand minder dan de heilige paus Johannes Paulus II heeft die boodschap begrepen en ernaar geleefd. In een brief aan de bisschop van Leiria-Fátima van 1 oktober 1997 schreef hij: “Ik verzoek de pastorale werkers met aandrang om de Rozenkrans te bidden en de gelovigen in de christelijke gemeenschappen te leren hoe ze die moeten bidden, zodat het voor iedereen mogelijk zal zijn om zijn menselijke en christelijke plichten trouw en moedig te vervullen. Help het volk van God om naar het dagelijkse Rozenkransgebed terug te keren, naar die intieme dialoog tussen de kinderen en hun moeder die zij bij hen in huis hebben opgenomen (zie Johannes 19,27).“

Laten wij de spreekbuis van de Moeder Gods worden in deze wereld waar geen vrede heerst en laten wij onze kinderen van kleins af aan helpen om in te zien dat ze enkel en alleen door het gebed, hand in hand met Maria, op deze aarde een maatschappij kunnen opbouwen waarin gerechtigheid en harmonieus samenleven mogelijk zijn.

Mauro Kardinaal Piacenza                            P. Martin M. Barta

President                                                           Geestelijk Assistent

U kan ons contacteren als u een gebedsfoldertje, een brief gericht aan kinderen of de poster van de gebedsactie wilt ontvangen. Dit materiaal is speciaal ontworpen voor deze gebedsactie en kan gebruikt worden als hulpmiddel tijdens uw gebedsinitiatief of om zichtbaar te maken dat u deelneemt aan de globale gebedsactie, ‘Een miljoen kinderen bidden de Rozenkrans’.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation