Kerstboodschap

FacebookTwitterGoogle+

Mgr. Mauro kardinaal Piacenza, president van de Pauselijke stichting Kerk in Nood, wenst een zalig Kerstfeest aan alle weldoeners van deze internationale hulporganisatie:

“Beste vrienden: een zalig Kerstfeest! Ik zou u graag bij u thuis mijn warmste wensen voor Kerstmis overbrengen. Het is niet alleen een vormelijke groet; hij gaat gepaard met mijn gebed voor elk van u. Het is alsof we allen samen voor de kribbe staan en met elkaar kerstwensen uitwisselen. Denk aan de kribbe en wat we erin zien staan. Denk aan de engelen boven de stal die ons aankondigen “Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.” Ik zou u graag deze vrede toewensen, deze vrede die, zoals de engelen zongen, verweven is met Gods genade. Hoe kunnen we dit geschenk van genade aan andere mensen schenken? We geven het door ons gebed, door onze overwegingen, door onze deelname aan de Eucharistie, door een goede biecht die onze ziel vernieuwt en voorbereidt om Jezus te ontvangen en door onze goede daden. We zijn net met het Jaar van Barmhartigheid gestart. We moeten de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid uitvoeren. Zo bereiden we ons voor. Ik wens dat deze “Eer aan God in den hoge” al uw gezinnen bereikt en op deze wijze vrede in het hart brengt. Zalig Kerstfeest aan iedereen!”

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation