Kerk in Nood zet tijdens de vasten Afrika in de kijker: “Hun geloof is onze hoop”

FacebookTwitterGoogle+

De katholieken versterken om het religieuze fundamentalisme een halt toe te roepen en het pastoraal werk op het continent met de grootste aangroei van gelovigen te ondersteunen.  

Königstein, 01.02.2017. De internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood zet tijdens de vasten Afrika in de kijker. Onder het motto “Hun geloof is onze hoop” zou de pauselijke stichting zich willen richten op een continent met ongeveer 1,112 miljard inwoners, van wie 215 miljoen katholieken. De gemiddelde leeftijd van de Afrikaanse bevolking bedraagt 19 jaar.

Trouw aan haar charisma van solidariteit met de vervolgde Kerk zou de stichting de aandacht willen vestigen op het leed van de christenen in verscheidene Afrikaanse landen die direct door het islamitische terrorisme worden getroffen. Daartoe behoren onder andere Nigeria, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tsjaad. Tegelijk zou Kerk in Nood op één van de ernstigste problemen voor de toekomst van het continent willen wijzen, namelijk de verhulde maar onafgebroken infiltratie door het islamitische fundamentalisme in nog andere Afrikaanse landen waar christenen en moslims tot op heden vreedzaam en in harmonie hebben samengeleefd. De hulporganisatie, die in de jaren 2015 en 2016 als één van de zwaartepunten van haar werking de vervolgde christenen in het Midden-Oosten ondersteunde, reageert met de actie van dit jaar op de zorgwekkende berichten die door missionarissen en inheemse geestelijken uit verscheidene Afrikaanse landen de wereld worden ingestuurd.

Tanzania, Kenia, Benin, Senegal en Oeganda zijn enkele van de 45 Afrikaanse landen waar Kerk in Nood jaarlijks meer dan 1 800 projecten ondersteunt. Vele van haar projectpartners in die landen bevestigen de plannen van islamitische landen als Saoedi-Arabië, Soedan, Jemen en Iran, die jonge en ambitieuze Afrikanen met studiebeurzen ondersteunen. Die jongeren hebben dan als taak om naar hun respectievelijke vaderland terug te keren en de bestaande orde van vreedzaam samenleven te vernietigen. Ze hebben het ook over de druk die door extremistische islamitische groeperingen wordt uitgeoefend. Die geven kinderen en jongeren geld of bezorgen hen werk. Als tegenprestatie moeten zij zich dan tot hun geloof bekeren en allen verachten die ervoor kiezen om christen te blijven.

Het vreedzame samenleven van de godsdiensten in Afrika ten zuiden van de Sahara staat zwaar onder druk en is uiterst onzeker. Zonder de initiatieven van de Kerk die gericht zijn op verzoening en vergeving in landen als Nigeria, de Centraal-Afrikaanse Republiek of Tanzania zou de spiraal van haat en geweld onvoorstelbaar rampzalige gevolgen hebben gehad. Daarom moedigt Kerk in Nood projecten aan die streven naar interreligieuze dialoog en de opbouw van vrede. Voor de hulporganisatie is de beste vredesboodschap echter het Evangelie zelf. Kerk in Nood is overtuigd van het motto van haar actie “Hun geloof is onze hoop”. De beste investering om de vrede in Afrika te waarborgen, bestaat erin de tegenwoordigheid van de Eucharistie en van het Evangelie te verzekeren dankzij het werk van degelijk opgeleide priesters en catechisten.

De oorzaak van het geweld en van de lijdensweg van het Afrikaanse volk mag echter niet uitsluitend bij het islamitische fundamentalisme worden gezocht. Corruptie, onderdrukkende regimes, ethische conflicten en machtsstrijd vereisen naast natuurrampen en de klimaatverandering dat de katholieke Kerk in Sub-Saharaans Afrika een essentiële en vaak heldhaftige rol vervult.

Eén van de doelstellingen van de actie is ook om dat heldhaftige optreden, waaraan in de media nauwelijks aandacht wordt besteed, onder het voetlicht te brengen. Het Evangelie verkondigen en onder de behoeftige bevolking in crisisgebieden of in wetteloze en chaotische stadsgedeelten getuigenis afleggen van Christus, houdt het gevaar in om te worden beroofd, ontvoerd of vermoord. Kerk in Nood stelt ter plekke vast hoe leken, missionarissen en kloosterbroeders- en zusters getuigenis afleggen, door bijvoorbeeld in Zuid-Soedan voor vluchtelingen te zorgen, in de Democratische Republiek Congo tegen onrechtmatige landroof te strijden of in Sierra Leone ebolaslachtoffers te verzorgen. Daardoor zijn talrijke van hun medebroeders en -zusters om het leven gekomen. Ze vervulden die dienst uit liefde voor hun broeders en zusters.

Ondanks de problemen is het aantal gelovigen in de Afrikaanse Kerk in de afgelopen 35 jaar verviervoudigd – van 55 naar 214 miljoen. Volgens de laatste statistieken van de katholieke Kerk komt Afrika wereldwijd op de eerste plaats wat de aangroei van katholieken betreft (46%). Bovendien is dit een zeer jonge Kerk. In vele landen bestaat ze immers nauwelijks 200 jaar. Samen met Azië is Afrika het enige continent waar elk jaar een stijging van het aantal priesterroepingen wordt opgetekend.

Paradoxaal genoeg vertegenwoordigt Afrika echter slechts 2% van de wereldeconomie. De 25 landen met de laagste menselijke ontwikkeling liggen op één enkele uitzondering na (Afghanistan) in Afrika. Sub-Saharaans Afrika telt 18 miljoen vluchtelingen, of 26% van alle vluchtelingen wereldwijd.[1] Die gegevens volstaan eigenlijk al om de ondersteuning door Kerk in Nood te rechtvaardigen. De hulporganisatie beschouwt die ondersteuning echter niet als een zuiver humanitair gebaar, maar wel als het gevolg van een katholieke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de pastorale zorg van een Kerk die hoop brengt voor de toekomst. Want “Hun geloof is onze hoop”.

By Maria Lozano

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation