Kerk in Nood zal 3.000 Egyptische jongeren helpen om de Paus te ontmoeten in Caïro

FacebookTwitterGoogle+

Kerk in Nood vraagt om te bidden voor het bezoek van paus Franciscus aan Egypte op 28 en 29 april 2017

Drieduizend jongeren uit het hele land zullen op bedevaart trekken naar Caïro om het bezoek van paus Franciscus aan Egypte op 28 en 29 april 2017 bij te wonen. De reis zal op dinsdag 25 april 2017 beginnen en liturgische vieringen omvatten in diverse heiligdommen langs de weg naar Caïro. Er zullen Heilige Missen worden opgedragen, biechten worden gehoord en bezoeken worden gebracht aan de ziekenhuizen en toevluchtsoorden van Caïro op de dag voor de aankomst van de Heilige Vader. De groep omvat 250 vertegenwoordigers van elk katholiek bisdom in Egypte, naast 1.000 deelnemers die van Caïro afkomstig zijn.

“Het bezoek van Zijne Heiligheid is van immens belang voor onze gelovigen en meer dan ooit voor de Egyptische samenleving met al haar verschillende bestanddelen”, schrijft pater Hani Bakhoum Kiroulos, vicevoorzitter van het coördinatiecomité van het bezoek in een brief aan Kerk in Nood. De internationale stichting is één van de organisaties die de bedevaart ondersteunt. Hij wijst op de cruciale rol van de jongeren voor de toekomst van het land en benadrukt: “Het is belangrijk om overtuigende redenen te zoeken om te blijven leven en hopen, vooral gezien de omstandigheden die we tegenwoordig in Egypte meemaken. Het is de wens van talrijke jongeren om aan dit immense gebeuren deel te nemen. Daarom willen wij hen de kans bieden om zich goed voor te bereiden.”

Johannes Heereman von Zuydtwyck, uitvoerend president van Kerk in Nood, benadrukt het belang van dit bezoek voor het land: “Als pauselijke stichting die ernaar streeft onze broeders en zusters te ondersteunen die wegens hun geloof worden vervolgd of in nood verkeren, ben ik van mening dat het zeer belangrijk is dat wij onze concrete hulp verlenen aan het bezoek van de Heilige Vader aan Egypte. Dit land, dat in de Heilige Schrift onophoudelijk wordt vernoemd, dat getuigenis kan afleggen van het leven van zo talrijke martelaren en waar de ouders van Christus een toevlucht hebben gevonden toen ze op de vlucht waren voor Herodes, is aan het evolueren naar een plaats van vervolging en leed. Om de christenen te helpen in hun geloof te volharden in eendracht met de Heilige Vader, zal Kerk in Nood jongeren financieel ondersteunen om aan de ontmoeting en aan het bezoek zelf te kunnen deelnemen.”

Het bezoek zal een ontmoeting omvatten met Zijne Heiligheid Theodorus II van Alexandrië, de paus van de Koptisch-orthodoxe Kerk, om het belang te benadrukken van de broederschap tussen de Koptisch-orthodoxe Kerk en de katholieke Kerk. Gezien de gespannen situatie op dit ogenblik, niet alleen in het land zelf maar in de hele geografische regio, zal een sleutelmoment worden gevormd door het geplande bezoek aan de grootimam van Al-Azhar, Sjeik Ahmed El-Tayyeb en door de toespraken van de grootimam en van de Paus tot de deelnemers aan de internationale vredesconferentie.

Om die redenen en rekening houdend met het belang van die ontmoetingen – vooral na de verschrikkelijke aanslagen tegen de christelijke koptisch-orthodoxe gemeenschap op Palmzondag – verzoekt Johannes Heereman iedereen indringend om het bezoek van de Heilige Vader aan Egypte met zijn of haar gebed te ondersteunen: “Naast onze financiële steun zullen wij op de sociale media ook een gebedscampagne opstarten om dit belangrijke bezoek van de Heilige Vader te begeleiden.” Het motto van de reis van paus Franciscus naar Egypte zal luiden “een Paus van vrede in een Egypte in vrede”. Die slogan heeft een tragische bijklank na de twee dodelijke aanslagen die tegen christelijke koptische kerken in Egypte werden gepleegd, maar wij moeten blijven bidden voor die vrede. Een dialoog tussen groepen van de verschillende godsdiensten is noodzakelijk om een verdere ontwikkeling van het extremisme en uitbarstingen van geweld te vermijden. Wij willen ook bidden voor de veiligheid van de Heilige Vader en van alle deelnemers. Tot slot mogen wij, zoals paus Franciscus heeft gevraagd, ook niet vergeten om voor de dodelijke slachtoffers en voor de gewonden, voor hun familieleden en voor de hele gemeenschap te bidden.”

Het laatste bezoek van een paus aan Egypte dateert van februari 2000, toen paus Johannes Paulus II het land, meer bepaald Caïro en de Sinaï, bezocht.

Door Maria Lozano

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation